تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر امور آسيب دیدگان اجتماعي

 
مأموریت دفتر:
 
 ما برآنیم تا با اتخاذ سیاست ها؛ تدوین، اجرا، و نظارت بر برنامه ها و با افزایش دسترسی به خدمات تخصصی به منظور افزایش ظرفیت اجتماعی و کاهش شیوع و بروز آسیب های اجتماعی و عوارض ناشی از آن و بهبود ارتقاء کیفیت زندگی افراد در جامعه از طریق افزایش کیفی و کمی خدمات، توسعه مشارکت اجتماعی، عدالت محوری، دیدگاه همه جانبه نگر و رعایت اخلاق حرفه ای به چشم انداز خود نائل شویم.
 
جامعه هدف:
 
1-کودکان آزاردیده
2-همسران آزار دیده
3-دختران و پسران فراری از منزل
4-کودکان خیابانی و کار
5-زنان و دختران درمعرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی
6-افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند
7-زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد
8-مبتلایان به اختلال هویت جنسی (T.S)
9-سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند.
 
اهداف دفتر:
 
هدف کلی:
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
 
اهداف اختصاصی:
 
*ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی درباره مسائل و مشکلات اجتماعی و کمک به درک موقعیت خود در شرایط بحرانی
 
*ارتقاء و توانمندی های افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی برای مقابله با مسائل فردی و اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی به موقع
 
*شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا و اقدامات تخصصی در بحران زدایی
 
*شناسایی آسیب های اجتماعی نوپدید و بازپدید
 
*مداخله مؤثر به منظور کاهش جرایم و جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب
 
*شناسایی مسائل و مشکلات ساکنان سکونتگاههای غیررسمی (ذی نفعان)
 
*حمایت و نگهداری از دختران در معرض آسیب اجتماعی نیازمند حمایت اجتماعی
 
*فراهم کردن زمینه های تحصیل، اشتغال، خودکفایی و استقلال این افراد
 
*شناخت استعدادها و توانمندی های دختران در معرض آسیب و هدایت آن ها به سوی استفاده از این توانمندیها
 
*ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
 
*تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی مرتبط در حوزه اجتاعی با تأکید بر آسیب های اجتماعی
 
*اطلاع رسانی به افراد در زمینه برنامه ها و فعالیت های سازمان بهزیستی کشور و سایر منابع اجتماعی
 
*شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا
 
*مداخله تخصصی مؤثر به منظور جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
 
*تسهیل دسترسی مردم به خدمات سازمان بهزیستی در حوزه آسیب های اجتماعی
 
*تحلیل نسبت به آسیب های اجتماعی
 
*شناسایی و کمک به حل مسائل و مشکلات خانواده های آشفته و متقاضی طلاق
 
*کمک به زوجین با هدف ایجاد روابط مناسب قبل و بعد از طلاق
 
*کاهش تنش ها و استرس های ناشی از اختلافات خانواده به منظور متعادل کردن جو عاطفی-روانی اعضای خانواده
 
*شناخت عوامل مؤثر در طلاق به منظور برنامه ریزی برای آگاه سازی جامعه
 
*کمک به زوجین برای آگاهی از حقوق خود
 
*ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور بازپروری و بازتونی روانی-اجتماعی زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی حاد و آسیب دیده اجتماعی
 
*جلوگیری از گسترش مجدد آسیب های اجتماعی و بدآموزی مراجعان در یک مکان
 
*کاهش آسیب های اجتماعی وارد بر کودکان خیابانی

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان