تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر ستاد مسکن

اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل می باشد

 

 
1-دریافت آمار کلیه فاقدین مسکن تحت پوشش مستمر وتوانخواهان تحت حمایت غیر مستمر و ثبت در جداول مربوطه معلولین مجرد بالای 20 سال – زنان سرپرست بالای 30 سال- فرزندان شبه خانواده متاهل
 
 
2- بررسی راههای تامین مسکن مددجویان و معلولین و شناخت و داشتن اطلاعات کافی
بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی، سفرهای مقامات کشوری ( رهبر و رئیس جمهور)
 
 
3- دریافت اطلاعات افرادی که ( در مسکن مهر ثبت نام کرده اند )( شخصاً در حال احداث ساختمان هستند)( از بنیاد مسکن مجوز ساخت گرفته اند)
 
 
4- تشخیص و دریافت اطلاعات افراد بند ج در خصوص میزان نیازمندی آنها بعد خانوار- شدت معلولیت و ...
 
 
5- توزیع اعتبارات بین شهرستان ها بر اساس اطلاعات موجود
 
 
6- بازدید از مسکن های در دست احداث، مسکن مهر و بنیاد مسکن

 

7- دریافت اسناد هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته به شهرستان ها و تنظیم و ارسال به امور مالی

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان