تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

آموزش مهارتهاي زندگي در كليه مقاطع تحصيلي، محيط كار، آموزش پيش از ازدواج و آموزش خانواده

 

1) هدف:

- افزايش توانايي هاي رواني- اجتماعي كودكان،‌نوجوانان و بزرگسالان از سن 5 سالگي تا بزرگسالي

- ارتقاء سطح سلامت رواني تمامي سنين

- پيشگيري از ايجاد رفتارهاي آسيب زننده به بهداشت و سلامت رواني كودكان و نوجوانان و بزرگسالان از سن 5 سالگي تا بزرگسالي

- ارتقاء سطح آگاهي مربيان در مهدهاي كودك،‌مدارس،‌دانشگاه، محلات، ارگان هاي دولتي

- پيشگيري از طلاق،‌انحرافات جنسي، اعتياد، خودكشي و كودك آزاري

- دخيل ساختن همه اعضا از طريق آموزش هاي منسجم،‌انتقال پيام در ميان نسل ها و جنس ها كه هم گرايي و فهم مشترك اعضاي خانواده را به همراه دارد.

2) دامنه عملکرد:

مديركل سازمان- معاونتهاي تخصصي (پيشگيري،‌امور اجتماعي و پشتيباني)- كارشناس مسئول برنامه (پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي-، امور اجتماعي، توانبخشي و پشتيباني)- كارشناس حقوقي- حراست سازمان و بازرسي- اداره بهزيستي شهرستان- ذيحسابي

3) تعاریف:

مهارت:  يعني داشتن توانايي هاي لازم براي انجام صحيح يك كار

مهارت هاي زندگي: اصلي و پايه اي عبارتند از:

 

1

خودآگاهي

2

همدلي

3

برقراري رابطه مؤثر (ارتباطات اجتماعي)

4

روابط بين فردي سازگارانه (ارتباط بين فردي)

5

مهارت تصميم گيري

6

حل مسأله

7

تفكر انتقادي

8

تفكر خلاق

9

مقابله با هيجان

10

مقابله با استرس

-

-

 

 

طرح (F.L.E):

تشكيل شده از علائم اختصاري Family learning Educational

آموزش زندگي خانواده:

در پاسخ به نياز افراد و خانواده ها، ارتقاء و حمايت از ازدواج پايدار و رضايتمندي و زندگي خانوادگي (زوجين و فرزندان) مي باشد.

آموزش زندگي خانواده:

در پاسخ به نياز افراد و خانواده ها، ارتقاء و حمايت از ازدواج پايدار و رضايتمندي و زندگي خانوادگي (زوجين و فرزندان) مي باشد.

عبارتند از :

  • مهارت گفت وگو 2- مهارت حل تعارض

3-نقش هاي جنسيتي            4- فرزند پروري

طرح (P.M.E):

تشكيل شده از علائم اختصاري Per – marriage Educational       

1- ضرورت آموزش             2- آشنايي              3- عشق

4- انتخاب همسر                           5- نامزدي              6- دوره اول زندگي مشترك

4) شرح فعاليت:

در ابتدا بر اساس دستورالعمل و آئين نامه هاي دريافتي طرح و برنامه ها با ارگان هاي مربوطه جلسات و هماهنگي اوليه برگزار و سپس بر اساس تفاهم نامه دستورالعمل هاي موجود،‌تفاهم نامه استاني تهيه و تنظيم مي گردد و در آن تعهدات هر كدام از طرفين در تفاهم نامه و قرارداد مشخص مي شود.

ضمناً‌از تعهدات سازمان برگزاري كارگاه و دوره هاي آموزشي ويژه مربيان در سطح استان است و همچنين تهيه متون و محتواي آموزشي ويژه مربيان و گروه مخاطب را بر عهده دارد.

پس از عقد تفاهم نامه و ارسال آن به شهرستان رئيس اداره و كارشناس رابط پيشگيري در شهرستان موظف به هماهنگي با ارگان هاي ذيربط بوده و كارشناس معرفي شده از طرف ارگان مربوطه مؤظف به همكاري و برگزاري كارگاه آموزش ويژه مخاطبين تحت پوشش سازمان طرف دوم قرارداد مي باشد ضمناً از مربيان آموزش ديده در اجراي طرح كه در شهرستان حضور دارند استفاده مي گردد.

 

5) مراجع، ضمائم، پیوستها:

- دستورالعمل طرح آموزش زندگي خانواده 1386

- فرم برگه جمع آوري اطلاعات طرح آموزش زندگي خانواده F.L.E     1386

- دستورالعمل اجرايي برنامه پيش دبستاني به شماره 4716/832 مورخ 13/6/85 مهارتهاي زندگي

- تفاهم نامه همكاري كشوري پيش دبستاني به شماره 9460/832 مورخ 28/11/85 مهارتهاي زندگي

- توافق پيش دبستاني و ابتدايي به شماره 3472/832 مورخ 25/4/85 مهارتهاي زندگي

- تفاهم نامه دوره راهنمايي به شماره 26696/87/700 مورخ 18/4/87 مهارتهاي زندگي

- فرم نظارتي دوره راهنمايي به شماره 106395/88/700 مورخ 24/9/88 مهارتهاي زندگي

- تفاهم نامه همكاري 9460/832 مورخ 28/11/85 مهارتهاي زندگي امور كودكان و پيش دبستاني

- دستورالعمل اجرايي مهارتهاي زندگي محيط كار 1384

- تفاهم نامه آموزش ويژه دانشجويان به شماره 1535/8/1 مورخ 17/1/88 مهارتهاي زندگي

- دستورالعمل اجرايي و نظارتي به شماره 92200/89/700 مورخ 6/9/89 مهارتهاي زندگي محلات

- دستورالعمل صدور كارت عضويت به شماره 1332/21/810 مورخ 12/12/85 همياران

- تفاهم نامه مركز مشاوره و وزارت علوم به شماره 7132/832 مورخ 18/12/83 پيش از ازدواج

- شيوه نامه اجرايي طرح 1384 پايگاه

 

يادداشت ها :

يادداشت 1: هماهنگي اوليه با كارشناسان رابط پيشگيري در شهرستان

برگزاري كارگاه آموزشي T.O.T در سطح استان ويژه مدرسان استاني- بازديد و نظارت فراخوان جهت جذب داوطلبين، عقد تفاهم نامه با ارگان هاي ذيربط.

يادداشت 2: برگزاري كارگاه آموزشي ويژه مربيان و گروه داوطلب و مخاطب و جامعه تحت پوشش طرح- بازديد و نظارت و تهيه گزارشات آماري و ارسال به ستاد استان

 

 

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان