وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان

Print فارسی English کوردی
چاپ صفحه جاری

فهرست مهدهای کودک و روستا مهدهای استان کردستان

ردیف

نام مرکز

نوع فعالیت

نام مدیر

شهرستان

آدرس و شماره تماس

1

مهدکودک خصوصی ترنم

اجتماعی

شنو ابراهیمی

کامیاران

کامیاران- شهرک بعثت- فاز یک- بالاتر از هلال احمر- کوچه بدر( خیابان آپاتمانی 6)
تلفن: 08723527733-09187884752-08723526448

2

مهدکودک خصوصی شاپرک

اجتماعی

ماریا بهرامی

کامیاران

کامیاران- چهارراه اصلی جنب داروخانه شبانه روزی
09369726900-3530826

3

مهدکودک خصوصی امید

اجتماعی

محترم نظریان

کامیاران

کامیاران،شهرک الهیه ،میدان معلم،کوچه ارشاد 3
09189996377-08723520939

4

مهدکودک خصوصی قاصدک

اجتماعی

سعدیه چوبتاشانی

کامیاران

کامیاران،خ امام نبش خ شهید نعمتی
3522584

5

مهدکودک خصوصی پریای کوچک

اجتماعی

روناک مرادی

کامیاران

کامیاران- خ انتظام- پشت اداره جهاد کشاورزی- کوچه شهید فرهادی
تعطیل 3522384

6

مهدکودک خصوصی پردیس

اجتماعی

شهلا مصطفایی پور

کامیاران

کامیاران- چهار راه اصلی پایین تر از اداره مخابرات خ سعید آزادی
09188700933-3522493

7

مهدکودک خصوصی پردیس

اجتماعی

فرزانه رحمانی

کامیاران

کامیاران

8

مهدکودک خصوصی ژیکان

اجتماعی

عطرین باجلانی

کامیاران

کامیاران شهرک بعثت یک خ تعلیم پشت اداره آموزش وپرورش کوچه بدر 4-09187528284-08723526715

9

مهدکودک خصوصی

اجتماعی

فاطمه صادقی

کامیاران

کامیاران- خیابان خلفای راشدین - کوچه نانوایی سنگک- روبروی فرهنگ سرا

10

روستامهد هندیمن

اجتماعی

شادیه باباصفری

کامیاران

کامیاران- روستای هندیمن 08723573315
09187895122

11

روستامهد یغباسی

اجتماعی

آرزو رحمانی

کامیاران

کامیاران- روستای یغباسی ،08726524082
0936515632

12

روستامهد خیرآباد

اجتماعی

شهین محمدی

کامیاران

کامیاران- روستای خیرآباد ،09187529833
08723563119

13

روستامهد ورمهنگ

اجتماعی

فاطمه پرویزی

کامیاران

روستای ور مهنگ-0918783593
2583271

14

روستامهد چغابراله

اجتماعی

بتول یوسفی

کامیاران

روستا مهد چغاله براله ،0918752670-33583385-0918716703

15

روستا مهد ماراب

اجتماعی

مهین مارابی

کامیاران

کامیاران- روستای ماراب0938659820448725223344

16

روستامهد بیار

اجتماعی

سارا چکشی

کامیاران

کامیاران- روستایبار -09187527633
08723523222

17

روستامهد کوله ساره

اجتماعی

شیرین رسولی

کامیاران

روستای مهد کوله ساره،09186518023
08723672073-091887867145

18

روستامهد نجف آباد

اجتماعی

کژال مظفری

کامیاران

روستا مهد نجف آباد-087223490062-0918999435

19

روستامهد پنیران

اجتماعی

ساناز ساعدپناه

کامیاران

کامیاران-روستا مهد پنیران-09187737739
08723562128

20

روستامهد لون سادات

اجتماعی

شیدا رحمانی

کامیاران

کامیاران -روستای لون سادات-09374468878
08723523229

21

روستامهد لاین

اجتماعی

حمیده احمدی دانایی

کامیاران

کامیاران-روستا مهد لاین-08723624462

22

روستامهد کیله گلان

اجتماعی

مریم نصرتی

کامیاران

کامیاران-روستا مهد کیله گلان-09388423187
08723562473

23

روستامهد امیرآباد

اجتماعی

بیان ایوبی

کامیاران

کامیاران- روستای امیر آباد-09189791563
08723442435

24

روستامهد ماراب

اجتماعی

مهین مارآبی

کامیاران

کامیاران-روستای ماراب-09386598206
08725223344

25

روستامهد توبره ریزه

اجتماعی

چیمن فتحی

کامیاران

کامیاران-روستا مهدتوبره ریزه-08722552179
09152707876

26

روستامهد ورمهنگ 1

اجتماعی

فاطمه دیده بان

کامیاران

کامیاران-روستا مهد ورمهنگ-08723583246
09185202719

27

روستامهد قورق

اجتماعی

نشمیل حقه مینا

کامیاران

کامیاران- روستای قورق
تلفن: 09187873306-08723553352

28

روستامهدطاء

اجتماعی

گلاله قمری

کامیاران

کامیاران- روستای طاء
تلفن: 08723573287

29

روستامهد شاهینی

اجتماعی

شوبو رستمی

کامیاران

روستای شاهینی-09187899830
08723643752-08723643478

30

روستا مهد تیلکوه

اجتماعی

سمیه صابری

کامیاران

کامیاران- روستای تیلکوه-09184004692-08723444026

31

روستامهد سرچی

اجتماعی

چیمن فتحی

کامیاران

کامیاران- رستای سرچی-09189644128
08723552490

32

روستامهد دانان

اجتماعی

سمیه ساعد پناه

کامیاران

کامیاران-روستا مهد دانان-09187853495
08723562318

33

روستامهد خامسان

اجتماعی

ناهیده خالدی

کامیاران

کامیاران- روستای خامسان-09187719717
08723623232

34

روستامهد توبره ریز

اجتماعی

مهیده یوسفی

کامیاران

کامیاران- روستای توبره ریز-09187831264-
08723552490

35

روستامهد شیروانه

اجتماعی

شبنم ساعدی

کامیاران

کامیاران-روستا مهد شیروانه--09365184433
-08726523338

36

روستا مهد مو چش

اجتماعی

نسرین ساعدپناه

کامیاران

کامیاران- روستای موچش ،09186596272-08717271754

37

روستامهد مارنج

اجتماعی

لیلا ساعد پناه

کامیاران

کامیاران- روستای مارنج-09189980704
08723562245

38

روستا مهد الک

اجتماعی

شهلا پرویزی

کامیاران

کامیاران-روستای الک-09189733309
08723583314

39

روستا مهد رمشت

اجتماعی

روناک جعفری

کامیاران

روستای رمشت -09187715355

40

روستا مهد بلان

اجتماعی

خدیجه خدا بنده لو

کامیاران

روستای بلان 0872352201
09356440037-0918655446

33

روستا مهد کریان

اجتماعی

فاطمه فلاح

کامیاران

کامیاران،روستا مهد کریان،09184468482
08723562362

42

روستامهد بوانه

اجتماعی

ثریا مارابی

کامیاران

کامیاران- روستای بوانه-09185229251

43

روستامهد بزوش

اجتماعی

حلیمه کمانگر

کامیاران

کامیاران- روستای بزوش

44

روستامهد یوزیدر

اجتماعی

حمیرا یوزی

کامیاران

کامیاران- روستای یوزی در- 08723444244-09186702319

45

روستامهد کوره دره

اجتماعی

شوبو اسکندری

کامیاران

کامیاران- روستای کوره دره-08723529441

46

روستامهد دژن

اجتماعی

شیوا مردوخی

کامیاران

کامیاران- روستای دژن

47

روستامهد فارس اباد

اجتماعی

فرحناز باباصفری

کامیاران

کامیاران- روستای فارس آباد

48

روستامهد فرج اباد

اجتماعی

نگار سهراب زاده

کامیاران

کامیاران-روستای فرج اباد-09189252432

49

روستامهد بلان

اجتماعی

گلریز اسدی

کامیاران

کامیاران- روستای بلان-09356440027-0872352201

44

روستامهد کچله

اجتماعی

شیما خورشیدی

کامیاران

کامیاران- روستای کچله-09185229763
08723445527

51

روستامهد خواجه امیر

اجتماعی

سهیلا حسنی

بانه

بانه-روستای خواجه امیر
تلفن:08754343225-09187742901

52

روستامهد ساوان

اجتماعی

اسمائه کریمی

بانه

روستای ساوان
تلفن: 08754343306-09185775178

53

روستامهد سبدلو

اجتماعی

شهلا حسینی

بانه

روستای سبدلو
تلفن: 08754232994-09183756283

54

روستامهد شوی

اجتماعی

سودابه حسنی

بانه

روستای شوی
تلفن:08754343282-09187740484

55

روستامهد کانی سور

اجتماعی

زیبا عزیزپور

بانه

روستای کانی سور
تلفن:08754623424

56

روستامهد کوپیچ علیا

اجتماعی

شادی حسن پور

بانه

روستای کوپیچ
تلفن: 08754334484-09186447792

57

روستامهد رشید قلعه

اجتماعی

شیرین سلیمی

بانه

09183744496روستای رشید قلعه

58

روستامهد کوپیچ سفلی

اجتماعی

زینب صدیقی

بانه

روستای کوپیچ سفلی09189742117

59

روستامهد بوئین سفلی

اجتماعی

سیده فوزیه حسینی

بانه

روستای بوئین سفلی- 09185230838-09183833294-08754343392

44

روستامهد ملاسالار

اجتماعی

فوزیه حسینی

بانه

بانه- روستای ملاسالار

44

مهد کودک خصوصی
سرزمین کوچولو ها

اجتماعی

شادی احمدی

بانه

بانه ،بالاتر از میدان فرمانداری اماکن سابق
244645-09359133546

62

مهد کودک خصوصی دارا و سارا

اجتماعی

لیلا عزیزی

بانه

شهرستان بانه-شهرک توحید-روبروی پارک توحید
تلفن:09108090237-08754212694

63

مهد کودک خصوصی دانشمندان کوچک

اجتماعی

سهیلا قربانی

بانه

بانه- خ عطار- سه راهی بوئین- جنب مسجد امام
تلفن: 09125633638-09185227572

64

مهد کودک خصوصی روژ

اجتماعی

لیلا لطفی اقدم

بانه

شهرستان بانه- بلوار حبشی-کوچه آپارتمان دوزین
تلفن: 09152762152-0875422108

65

مهد کودک خصوصی سولاف

اجتماعی

سهیلا محمودی

بانه

شهرستان بانه-گلشهر-فاز یک- کوچه شاهو6- روبروی باشگاه ورزشی
تلفن:09183742833-08754262121

52

مهد کودک خصوصی میدیا

اجتماعی

لیلا محمدیان

بانه

شهرستان بانه-خ امام محمدغزالی-کوچه حمام سربازی -پشت مدرسه دخترانه فائزه - تلفن: 08754244357-09184486979

67

مهدکودک خصوصی
ویانا

اجتماعی

لیلا قاسمی

بانه

بانه ، بلوار سقز ،پشت مجتمع تجاری گلستان ،کوچه غنچه پلاک 24
091885199044-4224584

68

مهد کودک خصوصی نارینا

اجتماعی

لیلا بهرامی

بانه

شهرستان بانه-خ شبلی- روبروی پارک فلسطین
تلفن:09188884315 -4262730

69

روستامهد قصلان

اجتماعی

نازنین عباسی

قروه

قروه ،روستا مهد قصلان-08725227445-09399878211

70

روستامهد میهم سفلی

اجتماعی

نادیا میهمی

قروه

روستا مهد میهم سفلی 09188755622-08725363552

71

روستامهد دیوزند

اجتماعی

ناهید موسی وند

قروه

قروه- روستامهد دیوزند -09352652298-08725483274

72

روستامهد شانوره

اجتماعی

اکرم خلیلی

قروه

روستای شانوره-0918993358

73

روستامهد کنگره

اجتماعی

فاطمه فرهادی

قروه

روستا مهد کنگره-08725563233-09183709365

74

روستامهد گنجی

اجتماعی

ویدا مرادیان

قروه

قروه- روستای گنجی-09364467193
09152731423

75

روستامهد وینسار

اجتماعی

طاهره صادقی

قروه

روستا مهد وینسار-08725323312-09189117264

76

روستامهد قلعه

اجتماعی

فاطمه عبدالملکی

قروه

قروه- روستای قلعه -09186444257
08725373316

77

روستا مهد خر پله

اجتماعی

مژگان شجاعی زاده

قروه

قروه،روستای خر پله-09187855856

78

روستا مهد حاجی پمق

اجتماعی

پرستور نوری حاجی پمق

قروه

دهگلان،روستا حاجی پمق- 0872-5523556-09187867440-09187867692

79

روستامهد قروچای

اجتماعی

فوزیه حسین‌پناهی

قروه

دهگلان،روستا مهد قروچای 09185183051-08725684369

80

روستامهد سیس

اجتماعی

مهین زارعی

قروه

دهگلان-روستا سیس 09152737406-09152737406

52

روستامهد دزج

اجتماعی

خدیجه گوشبر

قروه

قروه- روستای دزج- 09388828399

82

روستامهد دلبران

اجتماعی

رقیه منتشلو

قروه

قروه- روستای دلبران-09186452124

83

روستامهد بلبان اباد

اجتماعی

زهرا محمدی

قروه

قروه- دهگلان- روستای بلبان آباد- 09380187370-08725762240

84

روستامهد گردمیران علیا

اجتماعی

شرمین محمدی بلبان اباد

قروه

قروه- دهگلان- روستای گردمیران=09185216745-08725743285

85

مهد کودک خصوصی آفرین

اجتماعی

بتول حسن پور

قروه

قروه- خ 32متری غربی- ساختمان مجتمع حمایتی بهزیستی
08725246532-0918736997

86

مهدکودک خصوصی آریا

اجتماعی

نسرین رحمانی

قروه

خ شريعتي - م بلال حبشي - پشت نانوايي - 009383397495-09183723670-09368862441

87

مهدکودک خصوصی خورشيد

اجتماعی

سعادت نوري

قروه

شهرك امام خميني - جاده قصلان پايين‌تر از دبستان احسان- 09183773570-087252224852

88

مهدکودک خصوصی دايه

اجتماعی

زهرا بهشتي‌فر

قروه

خ شهيد مطهري
5231552-09356472875

89

مهدکودک خصوصی درسا

اجتماعی

زهرا تيموريان

قروه

بلوار معلم- چهار راه ثبت احوال - 09189839744-5240883-09389522711

90

مهدکودک خصوصی ستاره شهر

اجتماعی

اکرم قائم پناه

قروه

شهرك فرهنگيان- خ قرآن - ك اخلاص 2- 09189715671-08725225244-08725220514

91

مهدکودک خصوصی سرزمين فرشته‌ها

اجتماعی

نسرين فعله‌گري

قروه

خ سيدجمال الدين نبش كوچه شقايق 09187824528-08725232247

92

مهدکودک خصوصی مهر مادر

اجتماعی

خاطره حنيفي

قروه

خ پروين اعتصامي - نرسيده به اورژانس پ 18- 08725221433-08725221433-09394824405-09353538084

93

مهدکودک خصوصی باران

اجتماعی

لیدا میهمی

قروه

قروه- خ شهید چمران- بهدای سابق-08725248443-09183707756

94

مهدکودک خصوصی شکوفه ها

اجتماعی

صابرمحمدی

قروه

قروه-دهگلان- بلوار بعثت- کوچه سخاوت 3-09370305404

95

مهدکودک خصوصی شادان

اجتماعی

رابعه خانلری بگه جان

قروه

قروه- دهگلانروستای بگه جان- 09187835755-08725852011

96

مهدکودک خصوصی

اجتماعی

شهناز مخدومی

قروه

قروه-بلوار معلم- خ ثبت احوال-08722554444

97

مهدکودک خصوصی آرسام

اجتماعی

لیلا رحمتی

قروه

قروه- دهگلان- خ استقلال- کوچه اتحادیه

98

روستا مهد آغاجری

اجتماعی

شعله محمدنیا

دیواندره

دیواندره- تلفن: 09185223514
08723623252

99

روستامهد کهریزه

اجتماعی

ربابه محمدی

دیواندره

دیواندره- روستای کهریزه- تلفن:09185155309
08723923370

100

روستامهد ظفرآباد

اجتماعی

آرزو کریمیان

دیواندره

دیواندره- روستای ظفرآباد تلفن: 09185205738
08723893342

101

روستامهد شریف آباد

اجتماعی

کشور نیازی

دیواندره

دیواندره- روستای شریف آباد- 09185302019
08723963370

102

روستامهد نساره علیا

اجتماعی

حمیده محمدی

دیواندره

دیواندره-روستای نساره علیا- تلفن: 09185167153
08723823356

103

روستامهد کوله

اجتماعی

حسنی محمودی

دیواندره

دیواندره- روستای کوله- تلفن: 09189837511

104

روستامهد کسنزان

اجتماعی

فرانک شهبازی

دیواندره

دیواندره- روستای کسنزان- تلفن: 09187903302
08723943133

105

روستامهد کانی چای

اجتماعی

پرپر کریمیان

دیواندره

دیواندره- روستای کانی چای-
تلفن: 09189761447

106

روستامهد دربند

اجتماعی

مهین عبدی

دیواندره

دیواندره- روستای دربند - تلفن: 08723923376-09183734700

107

روستامهد زاغه سفلی

اجتماعی

پرستو سیدی

دیواندره

دیواندره- روستای زاغه سفلی- تلفن: 09152736269

108

روستامهد آخکند

اجتماعی

عطیه ویسی

دیواندره

دیواندره- روستای آخکند- تلفن:08723994031

109

روستامهد کلکان

اجتماعی

چیمن کریمیان

دیواندره

دیواندره- روستای کلکان- تلفن: 08723853319

110

روستامهد قلعه روتله

اجتماعی

آراسته زارعی

دیواندره

دیواندره- روستای قلعه روتله- تلفن: 08723893236

111

روستامهد جعفرآباد

اجتماعی

چنور اعظمی

دیواندره

دیواندره- روستای جعفر آباد -
تلفن: 08723844464-09189796444

112

روستامهد قره گل

اجتماعی

ستاره فتحی

دیواندره

دیواندره- روستای قره گل- تلفن:08723993277

113

روستامهد باغچله

اجتماعی

حنیفه قبادی

دیواندره

دییواندره- روستای باغچله- تلفن: 08723934344
09183774413

114

روستامهد زرینه

اجتماعی

نشمیل عباسی

دیواندره

دیواندره- روستای زرینه- تلفن: 08723753375
091049800756- 09187897216

115

روستامهد وزمان

اجتماعی

افسانه کرمی

دیواندره

دیواندره- روستای وزمان- -08723843289-9189807205

116

روستامهد وزیر

اجتماعی

آراسته شیخی

دیواندره

دیواندره- روستای وزیر- تلفن: 08723844444

117

روستامهد زاغه علیا

اجتماعی

ثنایت ترکیبی

دیواندره

دیواندره- روستای زاغه علیا- تلفن: 08723724863
09183806858

118

روستامهد یاپل

اجتماعی

آرزو مشیری

دیواندره

دیواندره- روستای یاپل- تلفن: 08723983340
09188726897

119

روستامهد ابراهیم آباد

اجتماعی

بیان میرزایی

دیواندره

دیواندره- روستای ابراهیم آباد-09185380191

120

روستامهد رشید آباد

اجتماعی

سودابه لطفی

دیواندره

دیواندره- روستای رشیدآباد-09189843054-09393329545

121

روستا مهد گلتپه سفلی

اجتماعی

فراست قدیمی

دیواندره

دیواندره- روستامهد گلتپه سفلی09185757584-09189807121

122

روستامهد سرقلعه

اجتماعی

چیمن رضایی

دیواندره

دیواندره- روستای سرقلعه- 8723924069

123

روستامهد احمدآباد

اجتماعی

معصومه محمدی

دیواندره

دیواندره روستای احمدآباد3852441

124

روستامهد ینگی ارخ

اجتماعی

عایشه شکری قوجه

دیواندره

دیواندره روستای ینگی آرخ-09187846431

125

روستا مهد دره اسب

اجتماعی

پریسا کریمی

دیواندره

دیواندره- روستای دره اسب- 8723843353

126

روستامهد چولبلاغ

اجتماعی

فرانک سلیمانی

دیواندره

دیواندره- روستای چولبلاغ-09186473927

127

روستامهد قره دره

اجتماعی

ژیلا زارعی

دیواندره

دیواندره - روستای قره دره-08723913311

128

روستامهد اله دره سفلی

اجتماعی

سمیه تمبر نسب

دیواندره

دیواندره- روستای اله دره سفلی3937963-09189739076

129

روستامهد باشقشلاق

اجتماعی

پروین محمدی

دیواندره

دیواندره- روستای باشقشلاق-09186496331

130

روستامهد قلعه کهنه پاپاله

اجتماعی

سمیه الماسی

دیواندره

دیواندره- روستای قلعه کهنه پاپاله-08723774465

131

روستامهد پاپاله

اجتماعی

سحر فلاحی

دیواندره

دیواندره- روستای پاپاله3945680-09186744628

132

روستامهد گلانه

اجتماعی

مرضیه حیدری

دیواندره

دیواندره- روستای گلانه-09185296511-08723722132

133

روستای دره دزدان

اجتماعی

گلستان امیرحسینی

دیواندره

دیواندره- روستای دره دزدان-08723964467

100

روستامهد زرینه ورمزیار

اجتماعی

ادیبه فتحی

دیواندره

دیواندره- روستای زرینه ورمزیار3973206 -09185168374

135

روستامهد مران علیا

اجتماعی

پرپررسایی

دیواندره

دیواندره- 3942084روستای مران علیا

136

روستامهد علی آباد یاپل

اجتماعی

ثنایت شریفی

دیواندره

دیواندره- روستای علی آباد یاپل38334432-09152705870

137

روستامهد آقبلاق

اجتماعی

سروه رحمانی

دیواندره

دیواندره- روستای آقبلاق- 09189524433

138

روستا مهد گاوشله

اجتماعی

سارا فتحی

دیواندره

دیواندره- روستای گاوشله- 09187897228

139

روستا مهد شالی شل

اجتماعی

غزال کریمیان

دیواندره

دیواندره- روستای شالی شل- 9187843337

140

روستا مهد غیبی سور

اجتماعی

نرگس شفیعی

دیواندره

دیواندره- روستای غیبی سور- 9189922672

133

روستا مهد کانی سفید کلکان

اجتماعی

چیمن بیابانی

دیواندره

دیواندره- روستای سفیدکلکان- 09185163379

142

روستا مهد دالان

اجتماعی

ثانیه کرمی

دیواندره

دیواندره- روستای گورباباعلی 9187833796

143

روستامهد گورباباعلی

اجتماعی

تابان لطفی

دیواندره

دیواندره- روستای گورباباعلی-08723524026

144

روستامهد گومه ای

اجتماعی

توران قیصری

دیواندره

دیواندره- روستای گومه ای- 09186478012-0872394323

145

روستامهد قلعه کهنه حبیبی

اجتماعی

دلشاد علی محمدی

دیواندره

دیواندره- روستای قلعه کهنه حبیبی-09186521363

146

روستامهد خاله بازه

اجتماعی

سمیه کریمی

دیواندره

دیواندره- روستای خاله بازه- 3963272

147

روستامهد غیاث آباد

اجتماعی

گلبهار کوهی

دیواندره

دیواندره - روستای غیاث آباد- 09187889589

148

روستامهد هزارکانیان

اجتماعی

لیمو رستگار

دیواندره

دیواندره -روستای هزارکانیان- 09187703921

149

روستامهد قره غیبی

اجتماعی

ناهید بهرامی

دیواندره

دیواندره- روستای قره غیبی-09189525433-08723722777

144

مهد کودک غزل زندگی

اجتماعی

چیمن احمدیان

دیواندره

دیواندره- خ امام- کوچه روبروی تالار قصر زرین- پشت اداره کار و امور اجتماعی- 08723725514-09189992137

151

مهدکودک خصوصی آیندگان شهر

اجتماعی

عهدیه ارغوانی

دیواندره

دیواندره- شهرک اندیشه کوچه 08738727106فرهنگ یازدهم

152

مهدکودک خصوصی ستایش

اجتماعی

فروزان محمدی

دیواندره

دیواندره- کوچه بدر یک- پلاک 2953- 08723725936

153

مهدکودک خصوصی سرزمین کوچولوها

اجتماعی

مهوش احمدزاده شیرمرد

دیواندره

دیواندره-خ امام کوچه غدیر پلاک 23- 09189729523

154

روستامهد حصار سفید

اجتماعی

شرمین قیصری

بیجار

بیجار- روستای حصار سفید09187876513

155

روستامهد اسوه خاندانقلی

اجتماعی

شرافت آقائی

بیجار

بیجار- 4323455روستای خاندانقلی

156

روستامهد بیانلو

اجتماعی

سکینه داود زاده

بیجار

بیجار- روستای بیانلو09186442448

157

روستامهد پیرتاج

اجتماعی

سکینه قائم پناه

بیجار

بیجار- روستای پیرتاج09187131880

158

روستامهد چالاب

اجتماعی

مهر انگیز بهرام زاده

بیجار

بیجار- روستای چالاب09183702910

159

روستامهد کهریزه

اجتماعی

احیاء بهرامیان

بیجار

بیجار- روستای کهریز09185254037

144

روستامهدخورخوره

اجتماعی

فاطمه جمادی

بیجار

بیجار- روستای خورخوره09356814414

144

روستامهد سیدان

اجتماعی

زیبا هاشمی

بیجار

بیجار- روستای سیدان09187720556

162

روستامهد قجور

اجتماعی

مریم شاهمرادی

بیجار

بیجار- روستای قجور09195551597

163

روستامهد قشلاق نوروز

اجتماعی

دلبر بختیار پناه

بیجار

09186473009- بیجار- روستای قشلاق

164

روستا مهد تخت

اجتماعی

پری یزدان پناه

بیجار

بیجا- روستای تخت 4237685

165

روستا مهد توپ آغاج

اجتماعی

زهرا رجب پور

بیجار

بیجار- روستای توپ آغاج 09189822647

152

روستا مهد جعفر آباد

اجتماعی

رقیه صبوری

بیجار

بیجار -روستای جعفراباد- 9148583390

167

روستا مهد آغبلاغ

اجتماعی

صغری هاشمی

بیجار

بیجار- روستای اغبلاغ0 9199163321

168

روستامهد کچه گنبد

اجتماعی

شکوفه کنعانی

بیجار

بیجار- روستای کچه گنبد

169

روستامهد بهار غنچه ها

اجتماعی

فاطمه غلامی

بیجار

بیجار- روستای شیخ بشارت

170

مهد کودک قرانی جوادالایمه

اجتماعی

زهرا احمدزاده

بیجار

خ شهید اردلان طبقه فوقانی قرض الحسنه امام سجاد4223231-09370237773

171

مهد کودک قرآنی فرشته کوچولو

اجتماعی

سکینه کبودوندی

بیجار

بیجار- بلوار امام- کوی کارمندان- ردیف دوم – کوچه گلستان -09152703070

172

مهد کودک سرزمین کوچولوها

اجتماعی

فرمیسک غلامی

بیجار

محمود آباد -کوچه شهید رضایی4210008-0918659821

173

مهدکودک خصوصی باغ شادونه

اجتماعی

لیلا اردلان نیا

بیجار

خیابان مدرس کوچه حسینیه 4222302

174

مهدکودک خصوصی بهشت کوچک

اجتماعی

لیلا هاشم زاده

بیجار

بیجار- حلوایی - مجتمع شهید باهنر

175

مهدکودک خصوصی پروانه ها

اجتماعی

ثریا قنیرلو

بیجار

خ میر نظام گروسی کوچه میرزا کوچک خان 4223832-09183702862ا

176

مهدکودک خصوصی دارا و سارا

اجتماعی

سیده زهرا محمدی

بیجار

خ شهدا کوچه قایم طبقه اول شرکت فرش 42233907-0918370208

177

مهدکودک خصوصی قرآنی ریحانه الحسین

اجتماعی

سارا همت زاده

بیجار

خیابان مدرس- روبروی مسجد امیر المؤمنین(ع)

178

مهدکودک خصوصی نغمه

اجتماعی

ناهید عبیدیان

بیجار

بیجار بلوار امام کوچه نهضت09183704279

179

مهد کودک خصوصی مهتاب

اجتماعی

افسانه سالمیان

بیجار

شهرک آفتاب کوچه شقایق 4خ دکتر ریاضی 4231018-09184442776

180

مهد کودک قرآنی نور

اجتماعی

لیلا عذیری

بیجار

خ توحید جنوبی روبروی اداره بهزیستی جنب بنیاد 15خرداد4222527-09183701680

152

مهدکودک خصوصی

اجتماعی

مریم هاشمی

بیجار

بیجار- حسن آباد یاسوکند- خ معلم- روبروی اداره آموزش و پرورش- مجتمع شهید مدنی

182

مهدکودک خصوصی نغمه گروس

اجتماعی

پریسا قیداری

بیجار

بیجار- بلوار امام - کوچه بالاتر از سالن ورزشی - جنب فضای سبز

183

روستامهد آساوله

اجتماعی

سیده پرشنگ کاتورانی

سنندج

سنندج- روستای آساوله-09184496227-3544180

184

روستامهد برازان

اجتماعی

هاجر شانظری

سنندج

سنندج- روستای برازان-3334444-09189825803

185

روستامهد خروسه

اجتماعی

سیده شیدا کاتورانی

سنندج

سنندج- روستای چرندو-09189814452

186

روستامهد حسن آباد

اجتماعی

نوشین شیخ رحمانی

سنندج

سنندج- روستای سرخه دزج-08710053510-09189695344

187

روستامهد خلیچیان

اجتماعی

فرشته رضائی

سنندج

سنندج- روستای خلیچیان- 2252320

188

روستامهد خلیچیان

اجتماعی

فاطمه تخت فیروزه

سنندج

سنندج- روستای خلیچیان-09185189448-2252320

189


اجتماعی

سیده شادیه مشایخی نیا

سنندج

روستای دادانه- تلفن: 6483344-09188752499

190

روستامهد دگایران

اجتماعی

فریده الله ویسی

سنندج

سنندج- روستای دگایران-09152737079-3340026

191

روستامهد دولت آباد

اجتماعی

شیوا زارعی

سنندج

سنندج- روستا دو لت آباد-09364409638-3289887

192

روستامهد سراب قامیش

اجتماعی

پریسا صالحی

سنندج

سنندج- روستای سراب قامیش-09187842020

193

روستامهد سرخه دزج

اجتماعی

ژاله جعفری کلکان

سنندج

سنندج- روستای سرخه دزج-09183809180-3713301

194

روستامهد سرنجیانه سفلی

اجتماعی

گوهر مردوخی

سنندج

سنندج- روستای سرنجیانه سفلی-09189833219-3521735

195

روستامهد فرشته های آسمانی آبیدر- نایسر 3

اجتماعی

فاطمه نادری کره سی

سنندج

سنندج- روستای نایسر - 3325131-09188784778

196

روستامهد قشلاق

اجتماعی

ثریا رحیمی

سنندج

سنندج روستای قشلاق-3513539-091527018943

197

روستامهد قلیان

اجتماعی

روناک کریمی

سنندج

سنندج- روستای قلیان-7223572

198

روستامهد کانی مشکا ن

اجتماعی

سهیلا کاکه خانی

سنندج

سنندج- روستای کانی مشکا ن-09386339923-5221302

199

روستامهد گزردره

اجتماعی

مهنوش بهرامی

سنندج

سنندج- روستای گزردره

144

روستامهد گلین

اجتماعی

سیده شلیر حسینی

سنندج

سنندج- روستای گلین-09185155304-2252045

201

روستامهد میانه

اجتماعی

سرشین عبدی

سنندج

سنندج- روستای میانه-09183714452-08722673340

202

روستل مهد باینچوب

اجتماعی

سیده شراره نعمتی

سنندج

سنندج- روستای باینچوب-09189992337-08713373202

203

روستامهد قار

اجتماعی

سروه گلمحمدی

سنندج

سنندج- روستای قار-6223310-09183801644

204

روستامهد آرندان

اجتماعی

جمیله احمدی

سنندج

سنندج- روستای آرندان2262063-09184010345

205

روستامهد آساوله

اجتماعی

فرخنده رحیمی

سنندج

سنندج- روستای آساوله- 09183793448

206

روستامهد شویشه

اجتماعی

فاطمه القاسی

سنندج

سنندج- روستای شویشه 8722623292- 09187703153

207

روستامهد دوشان

اجتماعی

فرشته رضائی

سنندج

سنندج- روستای دوشان-09183747232

208

روستامهد نایسر

اجتماعی

شیوا زارعی

سنندج

سنندج- روستای نایسر-09364409638-3289887

209

روستامهد نایسر 2

اجتماعی

سروه محمدی

سنندج

سنندج- روستای نایسر-09152732463-7144402

210

روستامهد ننله

اجتماعی

سمیه شیخ احمدی

سنندج

سنندج- روستای ننله09372034443-33974404

211

روستامهد دولت آباد

اجتماعی

سمیرا نجفی

سنندج

سنندج- روستای دولت آباد- تلفن: 09187859894-3513330

212

روستامهد ویسر

اجتماعی

افسانه غفوری

سنندج

سنندج- روستای ویسر - 08722642152-09186444459

213

روستامهد سرهویه

اجتماعی

زهرا اسکندری

سنندج

سنندج- روستای سرهویه- 09185297263-08722753513

214

روستامهد هشمیز

اجتماعی

سمیه حبیبی

سنندج

سنندج- روستای هشمیز- 09184096787

215

روستامهد نایسر

اجتماعی

سوسن بهمنی

سنندج

سنندج- روستای ناسیر-09183713852

216

روستامهد برقرو

اجتماعی

سیران محمدی

سنندج

سنندج- روستای برقرو-09189852745

217

روستامهد نگل

اجتماعی

فاطمه محمودی

سنندج

سنندج- روستای نگل-09187767762180-08722653474

218

روستامهد آرین دوشان

اجتماعی

الهام رشیدی

سنندج

سنندج- روستای دوشان-091897005952-6261440

219

روستامهد دویسه

اجتماعی

شهین عزیزی

سنندج

سنندج- روستای دویسه-09189792580-2228526

220

روستامهد آساوله

اجتماعی

سوسن بهمنی

سنندج

سنندج- روستای اساوله

221

روستامهد بنیدر

اجتماعی

عایشه عبداللهی

سنندج

سنندج- روستای بنیدر-09186444721

222

روستامهد نوره

اجتماعی

عهدیه محمدی

سنندج

سنندج- روستا نوره- 09187904074-3243918

223

روستامهد باباریز

اجتماعی

مرضیه حاجی میرزایی

سنندج

سنندج- روستای باباریز- 3793473

224

روستامهد علی آباد

اجتماعی

فرشته رحیمی

سنندج

سنندج روستای علی اّباد

225

روستامهد حسین آباد

اجتماعی

شراره محمدی

سنندج

سنندج- روستای حسین آباد-09189952338-09390340905

226

روستامهد هویه

اجتماعی

رضوان القاسی

سنندج

سنندج- روستای هویه- 08722623292

227

روستامهد گریزه

اجتماعی

مرضیه قلری

سنندج

سنندج- روستای گریزه- 08712144362

228

روستامهد کیلانه

اجتماعی

فاطمه دویک

سنندج

سنندج- روستای کیلانه- 09195537831-5229489

229

روستامهد عیسی آباد

اجتماعی

زبیده غفاری شویشه

سنندج

سنندج- روستای عیسی اباد- 08722623328-09185244304

230

روستامهد آویهنگ

اجتماعی

چنور غفاری شویشه

سنندج

سنندج- روستای آویهنگ- 09186451292

231

روستامهد نوگلان حسن آباد

اجتماعی

پرشنگ برسن

سنندج

سنندج- روستای نوگلان حسن آباد- 0918373078-2229291

232

روستامهد زونج

اجتماعی

زهرا اسکندری

سنندج

سنندج- روستای زونج

233

مهدکودک بیمارستان تامین اجتماعی

اجتماعی

لیلا خالدیان

سنندج

سنندج محوطه بیمارستان تامین اجتماهی 09188704477

234

مهدکودک خصوصی شکوفه های نور

اجتماعی

فریده نجفی

سنندج

سنندج- داخل محوطه سپاه ناحیه سنندج- 0918704477-09357568880

235

مهدکودک خصوصی ادیب

اجتماعی

الهام صالحی بوربان

سنندج

سنندج- خ 17 شهریور- کوچه شیخ سلیم- پلاک 267-2224314-09152730643

236

مهدکودک خصوصی آروین

اجتماعی

آرزو ولی یار

سنندج

سنندج- ویلاشهر خ گلها قطعه 764
تلفن:-7274552

237

مهدکودک خصوصی آیناز

اجتماعی

شراره کرمی

سنندج

شهرک پیام- کوچه روبروی بازداشگاه موقت- تلفن: 7285791 09354434413

238

مهدکودک خصوصی آینده سازان

اجتماعی

پرشنگ مردوخ پور

سنندج

سنندج- م آزادی- کوچه ارشاد- پلاک 2 فرعی
تلفن: 5228658-3236444

239

مهدکودک خصوصی امید مادر

اجتماعی

نرگس آویردی

سنندج

سنندج- خ آبیدر- بالاتر از چهار راه صفری- کوچه طاووس- پلاک 4 ، تلفن: 3233854-09188725188

240

مهدکودک خصوصی باران

اجتماعی

سعدا بلاژ

سنندج

سنندج- شهرک بعثت- کوی مخابرات کوچه قادری روبروی دبستان راضیه تلفن: 2144558-09152735203

233

مهدکودک خصوصی بهار

اجتماعی

بهار رزاق طلب

سنندج

بهاران 3- 19 بلوار تعاون- 09189799690- 7286735-3233104

242

مهدکودک خصوصی پرنیان

اجتماعی

فرانک رسولی

سنندج

سنندج-شهرک سعدی- خ امیر کبیر -
تلفن: 5220135-09183796797

243

مهدکودک خصوصی دانشگاه کردستان(خودکفا)

اجتماعی

مهدی صالحی

سنندج

سنندج دانشگاه کردستان5264440

244

مهدکودک خصوصی دایان

اجتماعی

شعله فتحی

سنندج

سنندج- فیض آباد- خ تختی- پشت مسجد فرنگیس خانم - 2227469

245

مهدکودک خصوصی راژان

اجتماعی

مهرانگیز دیانت

سنندج

سنندج- خ جام جم- روبروی اداره کار و امور اجتماعی
تلفن: 5222296-09185234779-5244980

246

مهدکودک خصوصی زانا

اجتماعی

نهدیه چاپاری

سنندج

سنندج- شهرک مولوی- کوچه معلم- خ فخر رازی- 3513177

247

مهدکودک خصوصی ساحل

اجتماعی

یاسمن صادقی

سنندج

سنندج-شهرک ساحلی قطعه پست
تلفن: 091887737007-3544562

248

مهدکودک خصوصی سبحان

اجتماعی

خدیجه حوری زاد

سنندج

سنندج-خ صلاح الدین ایوبی روبروی بانک سپه- کوچه اردلان
تلفن: 2270175-09188733584

249

مهدکودک خصوصی شاپرک

اجتماعی

هلن فیض بخش

سنندج

بلوار جانبازان- جنب لوازم التحریر ایرانیان – کوچه کوثر 3
تلفن: 3232377-09183797987

244

مهدکودک خصوصی شادیهای زندگی

اجتماعی

فریده مرادویسی

سنندج

سنندج- بلوار شبلی- بالاتر از میدان امام شافعی- روبروی کبابی مسناو- 3229188-09183799886

251

مهدکودک خصوصی شکوفه های پردیس

اجتماعی

پریوش صوفی

سنندج

شهرک پردیس- خ ارغوان- خ راش- قطعه 11
تلفن: 3239452- 09187707873

252

مهدکودک خصوصی شمیم

اجتماعی

سعادت کریمیان

سنندج

سنندج-کانی کوزله -م کاوه - ک جنب بانک-تلفن: 3519404- 09189988048

253

مهدکودک خصوصی صبا

اجتماعی

بیان شریفی

سنندج

سنندج- حاجی اباد- کوچه ارغوان- جنب مسجد شریفی- 3544489- 09187880916

254

مهدکودک خصوصی قاصدک

اجتماعی

شهناز پرتواندازانپور

سنندج

سنندج- خ امام خمینی- روبروی بانک سپه
تلفن: 2265314-09152718271

255

مهدکودک خصوصی کسری

اجتماعی

کیانا شهسواری

سنندج

سنندج- شهرک زاگرس- ابتدای خ سیروان- اول کوچه نشمیل- پلاک 73444
تلفن: 7282085-09302179271

256

مهدکودک خصوصی کمند

اجتماعی

فاطمه کریم پور کردستانی

سنندج

سنندج- شهرک کشاورز- بالاتر از پمپ بنزین روبروی سپرمارکت عسل- کوچه چهارم- تلفن: 5221659- 091887746970

257

مهدکودک خصوصی گلهای اندیشه

اجتماعی

کژال محمدپور

سنندج

سنندج- شهرک اندیشه- کوچه آسایش یک- پلاک 11 - 3288847-09187701289

258

مهدکودک خصوصی لای لاک

اجتماعی

شیوا حمیدی

سنندج

سنندج- خ غفور جنب بانک ملت- 5225227-09186449496

259

مهدکودک خصوصی مبینا

اجتماعی

ثویبه ابراهیمی

سنندج

سنندج- شالمان-تقاطع سوم- کوچه ابراهیم- روبروی مجتمع شایان
تلفن: 5220132- 09152735170

244

مهدکودک خصوصی مرجان

اجتماعی

سیده فاطمه کریمی

سنندج

سنندج- دگایران- شهرک دادگستری – کوچه ایمان- قطعه 23 - 5244433-09183723309

244

مهدکودک خصوصی مریم

اجتماعی

نسترن محمدپناه مقدم

سنندج

سنندج- شهرک بهاران4/19- خ خواجه نصرالدین طوسی- جنب پل هوایی
تلفن: 7277996- 09183746970-

262

مهدکودک خصوصی نونهالان

اجتماعی

رضوان دخت موثقی

سنندج

سنندج- خ پاسداران- پشت پاساژ بهاره
تلفن: 3232744-09188711573

263

مهدکودک خصوصی هما

اجتماعی

شکوه تحملیان

سنندج

سنندج- 1/17 بهاران- خ 16 متری ثنایی
تلفن: 7284599-7284440-09188752190

264

مهدکودک خصوصی هیوا

اجتماعی

نوشین نصرتی

سنندج

سنندج- خ نمکی- کوچه پیر عزیزاله 2- پلاک 7- 09188706544- 3230364

265

مهدکودک خصوصی یگانه یاور

اجتماعی

شیدا زارع چشمه منتشی

سنندج

سنندج-خ چهار باغ کوچه ملا محمد شفیع- پلاک 6- 09187896864-09188739958-22259944

252

مهدکودک خصوصی دانشگاه علوم پزشکی

اجتماعی

پخشان حسین پناهی قروچای

سنندج

سنندج- انتهای بلوار پاسداران- دانشگاه علوم پزشکی (محوطه دانشگاه)- 524475209187897804

267

مهدکودک خصوصی صدف و عسل

اجتماعی

مرجان مهاجر شیروانی

سنندج

سنندج- بلوار شبلی کوچه گلشن پلاک 12- 3244942
09188736382-09189690338

268

مهدکودک خصوصی سارا

اجتماعی

سعدیه افراسیابان

سنندج

سنندج- تکیه و چمن - بهارستان یک روبروی پارک پلاک 10
09152736380-5220794

269

مهدکودک خصوصی فصل دانش

اجتماعی

چنور وکیلی

سنندج

سنندج- 1/17 بهاران - بلوار 12 فروردین پایینتر از سوپر شیشه ای09189699912

270

مهدکودک خصوصی فروغ

اجتماعی

چنور کریمی

سنندج

سنندج- شهرک 5 اذر - خ قاصدک- کوچه قاصدک 3 -2215224- 09352458913

271

مهدکودک خصوصی باغچه گولان

اجتماعی

مستوره خالدی

سنندج

سنندج- میدان معلم- روبروی اورژانس

272

مهدکودک خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی(کاشف)

اجتماعی

فردین عبداللهی

سنندج

سنندج- شهرک سعدی- ساختمان دانشکده علوم انسانی-09188704423-5228892

273

مهدکودک خصوصی رادین

اجتماعی

نسرین حسین پناهی قروچای

سنندج

سنندج- محله شیخان- پارک جلال

274

مهدکودک خصوصی سرزمین مدادهای رنگی

اجتماعی

شراره رحیمی

سنندج

سنندج- خ پادگان- لشکر 28- شهرک امام رضا- بلوک 143- طبقه همکف- 09183780567-09189526401

275

مهدکودک خصوصی هانی

اجتماعی

ئاسو نجفی مظفری

سنندج

سنندج- خ 17 شهریور- تلفن: 08717144964- 09187529123

276

مهدکودک خصوصی شادی

اجتماعی

آرزو شاه ویسی

سنندج

سنندج- خ ابیدر- شهرک نور- ک شقایق- پلاک 3-3284944-7275393

277

مهدکودک خصوصی پازل

اجتماعی

پریا شیخی

سنندج

سنندج-شهرک سعدی- فاز 2- خ طهماسبی- کوچه گل مینو

278

مهد کودک خصوصی شکوفه های سیب

اجتماعی

نگار خداویسی

سنندج

سنندج- خیابان انقلاب - کوچه کارگر -پلاک 16 طبقه دوم

279

مهدکودک خصوصی ستاره

اجتماعی

آرام خداجوئی

سنندج

سنندج- بردشت ابتدای سپور آباد- پایینتر از مدارس راه و دانش- کوچه جنت

144

زوستا مهد نایسر 4

اجتماعی

هلاله ختمی

سنندج

سنندج-روستای نایسر،خیابان امام شافعی،خیابان کریم مدس،کوچه گلشن 10

252

روستا مهد دادانه کمانگر

اجتماعی

دلشاد امینی

سنندج

سنندج- روستای دادانه کمانگر

282

روستا مهد ننه

اجتماعی

احترام عشقی

مریوان

مریوان- روستای ننه-09187752293-08753393472

283

روستا مهد نی 2

اجتماعی

گونا کسرایی

مریوان

مریوان- روستا مهدنی -08753009122- 09373009122

284

روستامهد ستاره بالک

اجتماعی

فریده عبدیانی

مریوان

مریوان- روستای بالک- 09187737868-08753673325

285

روستامهد ئالاکانی دینار

اجتماعی

اسرین کیانی

مریوان

مریوان- روستای کانی دینار 9187714404- 08753322831

286

روستامهد آریان

اجتماعی

شیدا احمدی

مریوان

مریوان- روستای آریان- 09189983167-08753833547

287

روستامهد برقلعه

اجتماعی

فرمیسک فتاحی

مریوان

مریوان- روستای برقلعه- 09189862107

288

روستامهد پایگلان

اجتماعی

بی‌گرد رستمی

مریوان

مریوان- سروآباد- روستای پایگلان - 09187712307-0875383682

289

روستامهد ترخان آباد

اجتماعی

فهیمه داوری

مریوان

مریوان- روستای ترخان آباد-09187872849

290

روستامهد چشمیدر

اجتماعی

لیلا رستمی

مریوان

مریوان- روستای چشمیدر- 09189857947-08753943390

291

روستامهد درزیان

اجتماعی

چنور خورند

مریوان

مریوان- روستای درزیان- تلفن:09183758525

292

روستامهد دره‌کی (میدیا)

اجتماعی

لیلا کریم نژاد

مریوان

روستای دره کی - 09189849693-08753733304

293

روستامهد دزلی

اجتماعی

بنفشه رنجبر

مریوان

مریوان- روستای دزلی-09187859087-08753872493

294

روستامهد دمیو

اجتماعی

بشیره محمودی

مریوان

مریوان- روستای دمیو- 09186485218-0875373358

295

روستامهد دیارا قلعه‌گاه

اجتماعی

نرمین دولتیابی

مریوان

مریوان روستای دیارا قلعه گاه 09189744228-08753843743

296

روستامهد ریخلان

اجتماعی

نسرین داشوری

مریوان

مریوان- روستای ریخلان- 08753633344

297

روستامهد ژان

اجتماعی

سارا مرادی

مریوان

مریوان- روستای ژان-08753893233

298

روستامهد ژنین

اجتماعی

درخشان محمدنیا

مریوان

مریوان- روستای ژنین-09187763573

299

روستامهد ژیوار

اجتماعی

مستوره اداک

مریوان

روستای ژیوار - 09108091373-08753961443

300

روستامهد سرپیر

اجتماعی

رنگین رحمانی

مریوان

مریوان- روستای سربیو 09187769945-08753883787

301

مهدکودک خصوصی شقایق

اجتماعی

زینب شریفی

مریوان

مریوان- سروآباد- 09188764709-087538203890

302

روستامهد سلین

اجتماعی

ناهیده اداک

مریوان

مریوان- روستای سلین-08753912271

303

روستامهد شاپرک حسین‌آباد

اجتماعی

گلاله علی محمدی

مریوان

حسین آباد 09187845232-08753843576

304

روستامهد شادی سروآباد

اجتماعی

فاطمه تنهایی

مریوان

سروآباد- 09187895744-091842822-08753823527

305

روستامهد شکوفه‌های انفلاب بلبر

اجتماعی

سیده حفصه اتابک

مریوان

سروآباد- روستای بلبر- 09185152343-08753983371

306

روستامهد شکوفه‌های ژنین

اجتماعی

حلیمه حسنی

مریوان

روستای ژنین- 09189855431-08753833644

307

روستامهد قاصدک بیسازان

اجتماعی

تریفه ذبیحی

مریوان

روستای بیساران - 09189855431-08753933209

308

روستامهد قلعه جی

اجتماعی

بهاره رستمی

مریوان

مریوان- روستای قلعه جی 8753843267

309

روستامهد کال علیا

اجتماعی

نسرین داشوری

مریوان

مریوان- روستای کال علیا09385552885-08753633344

310

روستامهد کماله

اجتماعی

رنگین هاشمی

مریوان

روستای کماله - 09189849488-08753783401

311

روستامهد گماره لنگ

اجتماعی

لیلا درخش

مریوان

مریوان- روستای گماره لنگ-09185144524-09190715234

312

روستامهد گولان اورامان تخت

اجتماعی

مرضیه کرمی

مریوان

مریوان- روستای اورامان تخت- 09187751686-08753883447

313

روستامهد لنج آباد

اجتماعی

مهنوش بهرامی

مریوان

مریوان- روستای لنج آباد-09189737152

314

روستامهد نوین

اجتماعی

توران صحرایی

مریوان

مریوان- روستای نوین-08753912510

315

روستامهد نی 1

اجتماعی

کژال کسرائی

مریوان

مریوان-روستای نی - 3301009

316

روستامهد هجرت 1

اجتماعی

هایده محمدی

مریوان

مریوان- روستای هجرت- 9189754522

317

روستامهد هجرت 2

اجتماعی

سعدیه وجدانی

مریوان

مریوان- روستای هجرت- 09185771368-08753634302

318

روستامهد ینگیجه

اجتماعی

آمینه فرنودی

مریوان

مریوان- روستای ینگیجه- 09187753340-3240016

319

روستامهددگاگا

اجتماعی

فهیمه سلیمانی

مریوان

مریوان- روستای دگاگا-08753973312-09186442986

320

روستامهد ذکریان

اجتماعی

نهیده فتحی

مریوان

سروآباد- روستای ذکریان-09186584732-08753872546

321

روستامهد ابراهیم آباد

اجتماعی

کژان نوروزی

مریوان

سروآباد- روستای ابراهیم آباد-09188754510-08753713233

322

روستامهد تفلی

اجتماعی

سحر کنعانی

مریوان

سروآباد- روستای تفلی-09188755311-08753843263

323

روستامهد چشمیدر

اجتماعی

پرستو فتاحی

مریوان

سروآباد- روستای چشمیدر-09187708747-08753943342

324

روستامهد نژمار

اجتماعی

سهیلا اورامی اصل

مریوان

مریوان- روستای نژمار- 08753753274-09189862485

325

روستامهد دره ناخی

اجتماعی

شرمین یاسمنی

مریوان

مریوان- روستای دره ناخی- 08753712285-09186704447

326

روستامهد کرآباد

اجتماعی

هایده علیزاده

مریوان

مریوان- سروآباد- روستای کرآباد- 09183753146-08753823094

327

روستامهد دگاگا

اجتماعی

شلیرمحمدی

مریوان

مریوان- سروآباد- روستای دگاگا-08753973427-09183745386

328

روستامهد ناو

اجتماعی

زهرا اناری

مریوان

مریوان- روستای ناو- 09185430537-08753985128

329

روستامهد اورامان2

اجتماعی

سیده نفیده حسینی

مریوان

مریوان- سروآباد- روستای اورامان-09187752838-08753883516

330

روستامهد احمدآباد

اجتماعی

اسرین عبدی

مریوان

مریوان-سروآباد - روستای احمداباد- 09187757644-08753713587

331

روستامهد چور

اجتماعی

افتاب قادری

مریوان

مریوان- روستای چور09189775632-3293335

332

روستامهد وله ژیر

اجتماعی

شیلان تاراج

مریوان

مریوان- روستای وله ژیر-09189764412

333

روستامهد په پوله کانی دینار(2)

اجتماعی

درخشان فتحی

مریوان

مریوان- روستای کانی دینار- 0939183853-08753320682

334

مهد کودک خصوصی باران

اجتماعی

امین فلاحی

مریوان

روبه‌روی پمپ بنزین قدیم- 08753233316-09127102296

335

مهدکودک خصوصی بهار

اجتماعی

هیرو نسیمی

مریوان

چهار راه بایوا پایین‌تر از بانک رفاه کارگران - 08753226879- 09188765651

336

مهدکودک خصوصی شاری ئه‌ستیره‌کان

اجتماعی

شلیر جوانرودی

مریوان

بلوار عبادت بالاتر از سه راهی بهزیستی - 30844

337

مهدکودک خصوصی شادی

اجتماعی

شیوه درخشانی

مریوان

بلوار ارشاد- جنب پلیس 10- 08753304949- 9367255567

338

مهدکودک خصوصی زریبار

اجتماعی

نیشتمان خالدی

مریوان

میدان جهاد- روبروی سازمان فنی و حرفه ای قبلی -3225552-09188733995

339

مهدکودک خصوصی فرشتگان

اجتماعی

عرفان احمدی

مریوان

مریوان- محله سازمان آب- کوی شهید مدنی فر- 09187842218-08753221947

340

مهدکودک خصوصی رولان

اجتماعی

ناهیده تاب

مریوان

محله چهارباغ- کوچه شهید سورسور پ 19- 08753220469- 08753302159

333

مهدکودک خصوصی په‌پوله

اجتماعی

شکریه بهرامی

مریوان

موسک 2- شهرک بسیجیان بالاتنر از سالن ورزشی- 08753331963

342

مهد کودک خصوصی رولان

اجتماعی

ناهیده تاب

مریوان

محله چهارباغ- کوچه شهید سورسور پ 19- 08753220469- 08753302159

343

مهدکودک خصوصی چالاک

اجتماعی

بیان رزاقی

مریوان

مریوان- محله موسک دو- مجتمع مسکن مهر- 09188740752-08753248872

344

مهدکودک خصوصی

اجتماعی

صلاح الدین نقشی پاوه

مریوان

مریوان -بلوار عبادت- بالاتر از سه راه بهزیستی -
بطرف پادگان عبادت

345

مهدکودک خصوصی هدیکا

اجتماعی

سید مهدی رشیدی

مریوان

مریوان- خ شهید دستغیب - روبروی تعاونی مرغداران 09188734436

346

مهدکودک خصوصی

اجتماعی

صلاح الدین نقشی پاوه

مریوان

مریوان- بلوار عبادت- بالاتر از سه راه بهزیستی - بطرف پادگان عبادت -09187754899
-3301853

347

مهدکودک خصوصی فاطمه

اجتماعی

مژگان میرزایی آب باریک

مریوان

مریوان- پل رسالت- میدان حسینیه- روبروی حسینیه

144

روستا مهد انجمنه

اجتماعی

دلنیا امحمدی

مریوان

سرو آباد

349

روستا مهد رزاب

اجتماعی

کزال مرادی

مریوان

سرو آباد

344

روستا مهد میره ده

اجتماعی

گلاله فایقی تموغه

سقز

سقز- روستای میره ده

351

روستامهد بغده کندی

اجتماعی

حمیده ربانی

سقز

سقز- روستای بغده کندی

352

روستامهد آخکند

اجتماعی

لیلا رشیدی

سقز

سقز- روستای آخکند
تلفن: 08742333020-09382130791

353

روستامهد چاپان علیا

اجتماعی

شهلا محمدی خانقلی

سقز

سقز- روستای چاپان علیا- تلفن: 08752772075-09183688097

354

روستامهد آلتون سفلی

اجتماعی

نسرین خدری

سقز

سقز- روستای آلتون سفلی- تلفن: 08742283373

355

روستامهد آیچی

اجتماعی

نهیه ملائی

سقز

سقز- روستای آیچی- تلفن: 09189749563-3230638

356

روستامهد آیچی

اجتماعی

حمیده ربانی

سقز

سقز- روستای آیچی- 09189763845-3236786

357

روستامهد احمدآباد سرا

اجتماعی

فراست کریمیان

سقز

سقز- روستای احمدآباد سرا-تلفن: 09189780833-08743233203

358

روستامهد ایرانخواه

اجتماعی

نسرین حبیبی

سقز

سقز- روستای ایرانخواه تلفن: 08752112123-09189769902

359

روستامهد باشماق

اجتماعی

سحر امین زاده

سقز

سقز- روستای باشماق-09187744876-08743234679

344

روستامهد باغلوجه

اجتماعی

پروین عبدول نژاد

سقز

سقز- روستای باغلوچه- تلفن: 09149859516-2244015

344

روستامهد پارسانیان

اجتماعی

سیده ثریا حسینی

سقز

سقز- روستای پارسانیان- تلفن: 08752824044-09185248459

362

روستامهد تازه‌آباد

اجتماعی

ناهیده احمدیان

سقز

سقز- روستای تازه آباد- 09152840690-08743270944

363

روستامهد جنیان

اجتماعی

خاطره زارعی

سقز

سقز- روستای جنیان-09185352559-08752882147

364

روستامهد خورده کولی

اجتماعی

ژینوس احمدیان

سقز

سقز- روستای خورده لوکی

365

روستامهد سرا

اجتماعی

شایسته فرهادی قلیجی

سقز

سقز- روستای سرا-09144480199-08742483301

352

روستامهد سرچشمه

اجتماعی

مونا هنرور

سقز

سقز- روستای سرچشمه تلفن:08743232776

367

روستامهد سنته

اجتماعی

فرانک محمودی

سقز

سقز- روستامهد سنته-09189744877-08752823223

368

روستامهد صاحب

اجتماعی

فریبا آلی

سقز

سقز- روستای صاحب- تلفن: 09183744744-08743274625

369

روستامهد قلعه

اجتماعی

تابان الله مرادی

سقز

سقز-روستای قلعه- تلفن: 08752683244-09384523527

370

روستامهد قلعه کهنه

اجتماعی

خاطره فتح اللهی

سقز

تلفن: 09189859043-08752884577
08743239786

371

روستامهد قلعه گاه شریف

اجتماعی

سیده فریده ابراهیم زاده

سقز

سقز- روستای قلعه گاه شریف- 09187717542-09187717542

372

روستامهد قلعه گاه گودرز

اجتماعی

فاطمه صادقی قوزلو

سقز

08742653247-09149644983- روستای قلعه گاه گودرز

373

روستامهد قهرآباد

اجتماعی

فرزانه هاشمی نسب

سقز

سقز روستای قهرآباد-09189865402

374

روستامهد کانی نیاز

اجتماعی

فریبا تاوانده

سقز

روستای کانی نیاز تلفن: 08743259635-09355243114

375

روستامهد کندلان

اجتماعی

بی گرد رشیدی

سقز

سقز- روستای کندلان- تلفن: 08742364079-09397432140

376

روستامهد کوچک سفلی

اجتماعی

کلثوم تازه مولود

سقز

سقز- روستای کوچک سفلی-08742533337-09148013659

377

روستامهد کوچک علیا

اجتماعی

شیدا یوسفی

سقز

سقز- روستای کوچک علیا- تلفن: 08743251183-3233344-09187744135

378

روستامهد کهریزه ایوبی

اجتماعی

فریده اسماعیل زاده

سقز

سقز-روستای کهریزه ایوبی- 09145467530-08742373144

379

روستامهد گلتپه

اجتماعی

سعادت نادری

سقز

سقز- روستای گلتپه-تلفن: 09185155226-08752642083

380

روستامهد گلزار علیا

اجتماعی

سحر سهرابی

سقز

سقز- روستای گلزار علیا-09185249622-08743237653-08752772035

352

روستامهد مرخز

اجتماعی

نازدار خونسرد

سقز

سقز- روستا ی مرخز -09187889136-08742323226

382

روستامهد ملقرنی

اجتماعی

نسیبه سرگران

سقز

سقز- روستای ملقرنی
تلفن: 09188744204-08743211914

383

روستامهد مولان آباد

اجتماعی

کژال محمودیان

سقز

سقز- روستای مولان آباد- 09184486385-08743247302-08752753303

384

روستامهد هیجانان

اجتماعی

سمیه یار امینی

سقز

سقز- روستای هیجانان-09185144590-2253332

385

روستامهد یازیبلاغی

اجتماعی

شلیر رضائی سونج

سقز

سقز- روستای یازیبلاغی-09183744908-09189746929-08743274409

386

روستامهد تازه آباد

اجتماعی

نرمین منصوری باشماق

سقز

سقز- روستامهد تازه آباد-09183338968-08752887725

387

روستامهد قهرآباد سفلی

اجتماعی

کلثوم وکیلی

سقز

سقز- روستای قهراباد سفلی- تلفن:2473206-09147958424

388

روستامهد تموغه

اجتماعی

چیمن مؤیدی

سقز

سقز- روستای تموغه-09186583365-08742253244

389

روستامهد لگزی

اجتماعی

جلیله احمدیان

سقز

سقز- روستای لگزی- 08743290447-09185394404

390

روستامهد کریم آباد

اجتماعی

پریسا کاکی

سقز

سقز- روستای کریم آباد-09183332067-08743234414

391

روستامهد ملاسالار

اجتماعی

فوزیه حسینی

سقز

سقز- روستای ملاسالار

392

روستامهد آدینان

اجتماعی

سوما فیروزی

سقز

سقز- روستای آدینان-09185189155

393

روستامهد لگزی

اجتماعی

جلیله احمدیان

سقز

سقز- روستای لگزی

394

روستامهد چوملو

اجتماعی

شیوا احمدیان

سقز

سقز- روستا ی چوملو-09185237257-3290447

395

روستامهد قباغلو

اجتماعی

بهره مهرپور

سقز

سقز- روستای قباغلو-09189789073-09186489244-08742363327

396

روستامهد قوخ

اجتماعی

سارا رضائی سونج

سقز

سقز- روستای قوخ- 09356470233-08743225157

397

روستامهد ماهیدر علیا

اجتماعی

بیان مرادی

سقز

سقز- روستای ماهیدر علیا-0918646223-08752523213

398

روستامهد کاکه سیاب

اجتماعی

افسانه رحمت نزاد

سقز

سقز- روستای کاکه سیاب- 09108090596-08743230452

399

روستامهد کهریزه حومه

اجتماعی

فهیمه میرزاپور

سقز

سقز- روستای کهریزه حومه- 09187870244-08743240497

400

روستامهد مرخز

اجتماعی

فرشته محمدپور

سقز

سقز- روستای مرخز

401

روستامهد قیلسون

اجتماعی

لطیفه صالحی

سقز

سقز- روستای قیلسون

402

مهد کودک خصوصی

اجتماعی

سیده ثریا هاشمی فر

سقز

سقز- شهرک گلان- بلوار تربیت- خیابان زرتشت- 3301075-09186523940

403

مهد کودک خصوصی خنچیلانه

اجتماعی

شهلا صادقی ابرانشاه

سقز

میدان دخانیات- بلوار کردستان- جنب پمپ بنزین امامی- کوچه بانک ملی تلفن: 09368644102 -0874323237(م)

404

مهد کودک خصوصی شاپرکها

اجتماعی

گلاویژ یاسینی

سقز

سقز- بلوار کردستان شهرک آموزش و پرورش فاز یک روبروی کارگاه pcv نیشتمان
تلفن: 09152740363-3235788

405

مهد کودک خصوصی نوازش

اجتماعی

منیره محمد زاده

سقز

سقز- شهرک دانشگاه- خ امام محمد غزالی-کوچه جنب سوپر مارکت شایان -09385394444-09183744304

406

مهدکودک خصوصی

اجتماعی

کژال تباری

سقز

سقز- خ دکتر خالدی- شهرک شهرداری- کوچه فردوس-09189998533-3249652

407

مهدکودک خصوصی سرزمین کوچولوها

اجتماعی

هیروعبدی پور

سقز

سقز- خ ساحلی- ابتدای خ فخر رازی -09188759523-09367905294-3271448

408

مهدکودک خصوصی باغ مینو

اجتماعی

فریبا حسن پور

سقز

سقز-خ سعدی- روبروی نانوایی خرمیان- کوچه مروارید یک- پلاک 11
تلفن: 08743223317-09187894526

409

مهدکودک خصوصی آینده سازان

اجتماعی

منیره الهیاری

سقز

سقز- خ شهداء‌کوچه اول کوی فرهنگیان روبروی اداره بهزیستی کوچه عمید پلاک 13
تلفن: 08743214471-09188742175

330

مهدکودک خصوصی اتل امتل

اجتماعی

زینب ظفری

سقز

نشمیلان- بلوار شهید رجایی- کوچه شرکت نفت- روبروی شیرین سرای تک -08743273394-09152842287

331

مهدکودک خصوصی باغچه گلان

اجتماعی

مستوره خالدی

سقز

سقز- میدان معلم روبروی فوریتهای پزشکی پلاک 11 تلفن: 09358889512- 08743271744

332

مهدکودک خصوصی بهاره

اجتماعی

خالد بهرامی

سقز

سقز- بهارستان پایین کوچه خسروی روبروی تلفن: 08743248843-08743212713

333

مهدکودک خصوصی پرستوها

اجتماعی

شعله ستوده

سقز

سقز- بلوار انقلاب بالاتر از اداره برق جنب باشگاه تلفن: 08743230439-09188755726

334

مهدکودک خصوصی خنجیلانه

اجتماعی

شهلا صادقی ایرانشاه

سقز

سقز- میدان دخانیات بلوار کردستان جنب پمپ بنزین امامی کوچه بانک ملی تلفن: 09188752357-08743236449

335

مهدکودک خصوصی دارا و سارا

اجتماعی

فراست فایقی تموغه

سقز

سقز- شهرک دانشگاه- خیابان ماموستا هه ژار- جنب فروشگاه سیروان تلفن: 08743244716-09186489289-08743244716

336

مهدکودک خصوصی ژینا

اجتماعی

علی کشاورز

سقز

سقز- خ شهداء باشگاه ورزشی شاهد
تلفن: 08743231146-09188733689

337

مهدکودک خصوصی ساوان

اجتماعی

کبری فرخی

سقز

سقز- سنگبران- جنب شیرینی سرای کاکتوس تلفن: 09367098236- 08743230574

338

مهدکودک خصوصی سایه سار

اجتماعی

جمیله احمدی

سقز

سقز- شهرک شهداء- خ شهداء- بلاتر از مدرسه راهنمایی شاهد کوچه فارابی پلاک 42 تلفن: 08743230839-09188759030

339

مهدکودک خصوصی عسل طلا

اجتماعی

فریدون رشیدی

سقز

سقز- خ امام پشت کوچه بسیج روبروی استخر کاوه تلفن: 09125252186-08743270355

420

مهدکودک خصوصی غنچه

اجتماعی

شهین احمدبیکی

سقز

سقز- 22 بهمن نرسیده به چهار راه آزادگان کوچه پاساژ صابرین -09197757994-3210901

421

مهدکودک خصوصی فرشته

اجتماعی

فرشته معارفی

سقز

سقز- شهرک دانشگاه روبروی فنی حرفه ای آزادگان تلفن: 08743247223-09363828654

422

مهدکودک خصوصی گلهای زندگی

اجتماعی

فریبا حریقی

سقز

سقز- م قدس بالاتر از بیمارستان امام نرسیده به بلوار وحدت پلاک 36 تلفن: 08743225349-3229199-09188747871

423

مهدکودک خصوصی لانه ی ئه ستیره کان

اجتماعی

بیان رحیمی

سقز

سقز بیمارستان امام خمینی پانسیون شماره 4

424

مهدکودک خصوصی مهد مادر

اجتماعی

شیوا مهری

سقز

سقز- بلوار کردستان تلفن: 09183744578
3233852-32355788

425

مهدکودک خصوصی نونهالان

اجتماعی

ناهیده کریمی(رئیس هیئت مدیره)
آمنه ربیعی(مدیر عامل)

سقز

سقز- شهرک شهرداری- خ دکتر خالدی- کوچه پیام 6
تلفن: 09370845191- 08742263305

426

مهدکودک قرآنی نرگس

اجتماعی

جمیله لحاظی

سقز

سقز- پادگان ارتش - جنب فروشگاه سازمانی- 08743220208-0918378582

427

روستا مهد هرسین

اجتماعی

سعدیه الماسی

سقز

روستای هرسین

428

روستا مهد بوریدر

اجتماعی

فریبا ویسی

سقز

روستای بوریدر

429

روستا مهد زیویه

اجتماعی

هایده کریم زاده

سقز

روستای زیویه

430

روستا مهد گردیگلان

اجتماعی

خدیجه کریمیان کوچک علیا

سقز

روستای گردیگلان

431

روستا مهد نسل

اجتماعی

گلبهار مرادی

سقز

روستای نسل

432

روستا مهد گوشخانی

اجتماعی

صنوبر صالحی

سقز

روستای گوشخانی