تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

شناسایی و ساماندهی نیروهای متخصص برای ارائه خدمات مطلوبتر

1) هدف:

- گسترش نقش و مشارکت معنوی مردم و استفاده فراگیر از توان و تخصص آنها در انجام فعالیت های اثر بخش در قالب گروه های داوطلب و همیار و سازمانهای مردم نهاد (NGO)

- اطلاع رسانی و بستر سازی برای انگیزه مشارکتهای فکری و معنوی

- بررسی و شناسایی داوطلبان علاقمند به ارائه کمک های تخصصی اعم از علمی، فرهنگی و اجتماعی

- سازماندهی گروه های داوطلب بر اساس رشته و توانایی و حرفه آنها

-فراهم کردن بستر مناسب برای افزایش مشارکت گروه های مختلف در تصمیم گیری، تدوین، اجرا ارزشیابي خدمات

- افزایش انگیزه های اجتماعی به منظور ایجاد و گسترش فرهنگ مشارکت معنوی

- تشکیل پرونده و صدور کارت عضویت برای داوطلبان افتخاری

- استفاده از نیروهای داوطلب در برگزاری مراسمات

2) دامنه عملکرد:

مدیرکل- اداره مشارتهای مردمی (واحد مشارکتها)- کارشناسان دفتر داوطلبان و همیاران استان و شهرستان- اداره بهزیستی شهرستان ها- حراست سازمان

3) تعریف:

داوطلب افتخاری: فردی است که بدون هیچ گونه چشم داشت مادی و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی، مذهبی، قومی و ... تنها برای رضای خدا با برخورداری از توانمندیهای لازم در جهت اهداف انسان دوستانه با سازمان بهزیستی همکاری می نماید.

جامعه هدف بهزیستی: به افرادی اطلاق می شود که تحت پوشش سازمان بهزیستی می باشند و به نوعی از سازمان بهزیستی خدمات دریافت می نماید.

متخصص: در این جا، منظور افرادی هستند که دارای دانش و مهارت های پزشکی، آموزشی، حقوقی و ... بوده و دارای مدرک دانشگاهی باشند.

4) شرح فعالیت:

داوطلبان افرادی حقیقی یا حقوقی هستند که با اراده و اختیار و بدون چشم داشت مادی و بدور از ملاحظات سیاسی- قومی- نژادی و مذهبی بطور مستمر یا مقطعی با ابتکار و برخورداری از توانمندیهای خود بصورت کارآمد در جهت اهداف انسان دوستانه با سازمان بهزیستی همکاری می کنند. با توجه به وظایف قانونی سازمان بهزیستی در حمایت و رسیدگی به امور مددجویان و توانخواهان تحت پوشش خود و با توجه به کمبود امکانات

این سازمان در پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی افراد ضروری است با بهره گیری از توان آحاد جامعه از طریق جذب نیروهای داوطلب شرایط رشد وبالندگی معنوی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف بهزیستی فراهم آید. داوطلبان در زمینه پزشکی- حقوقی- آموزشی- فرهنگی- ورزشی- فنی و حرفه ای به جامعه گروه هدف سازمان بهزیستی ارائه خدمات می دهند. دفتر داوطلبان و همیاران با جذب و ساماندهی نیروهای داوطلب افتخاری و تشکیل گروههای همیار این وظیفه مهم را جامه عمل پوشانده است و گامی در جهت ارائه خدمت به محرومین و نیازمندان برداشته است.

 

 

 

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان