تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

گزارش همسر آزاری ::. اورژانس اجتماعی.::

1. مشخصات فرد گزارش دهنده   ( این اطلاعات کاملا محرمانه بوده و به هیچ وجه بدون رضایت وی منتشر نخواهد شد )
نام
نام خانوادگی
تلفن
e-mail

 
2. نسبت شما با فرد آزار دیده

 
3. نسبت آزار دهنده

 
4. تاریخچه و جزییات آزار ها

 
5. مشخصات فرد آزار دیده
نام
نام خانوادگی
نام پدر

 
شماره تلفن منزل
صفحه 1 / 2

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان

خدمات الکترونیک