تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر پيشگيری از معلوليتها


دفتر پيشگيري از معلوليت‌ها از منسجم‌ترين و پوياترين دفاتر در حوزه سلامت و بهداشت با ايجاد يك چهارچوب نوين به فعاليت با هدف آگاهسازي و پيشگيري از معلوليت‌هاي ژنتيكي، شنوايي، بينايي همه آحاد جامعه به خصوص كودكان تحت عناوين ذيل مي‌پردازد.
برنامه ژنتیک
مشاوره ژنتیک نوعی مشاوره پزشکی است که به راهنمایی افرادی می پردازد که در خانواده آنان سابقه بیماریهای ارثی یا مادرزادی وجود دارد و با بررسی ژنها و کروموزوم ها امکان تشخیص بیماریها را فراهم می نماید.
هدف از مشاوره ژنتیک مشخص کردن خطر وقوع یک بیماری ارثی در هر حاملگی و جلوگیری از تکرار مجدد آن می�باشد و شامل بررسی سلامت خانواده:
- قبل از ازدواج
- قبل و حین حاملگی
- بررسی معلولیت و شانس تکرار آن در خانواده است.
برنامه شنوایی
طرح غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران با هدف شناسایی به موقع و زود هنگام ناشنوایی و ارائه خدمات لازم و مداخله زود هنگام جهت جلوگیری از عوارض کم شنوایی حداکثر تا سن یک ماهگی نوزاد اجرا می�شود که بسیار ساده و مؤثرترین شیوه جهت شناسایی به موقع نارسایی شنوایی است.
این طرح در سه مرحله غربالگری، ارزیابی تشخیصی و مداخله اجرا می�شود.
هدف نهایی طرح شناسایی و کشف کم شنوایی تا سه ماهگی و ارائه خدمت لازم و مداخلات ضروری تا شش ماهگی است.

طرح آگاهسازي و پيشگيري از معلوليت‌ها:
طرح آگاهسازي و پيشگيري از معلوليت‌ها در محلات و مناطق شهري و روستايي با همكاري سازمان‌هاي اجتماع محور و گروه‌هاي هميار سلامت روان در ميان افراد كم سواد (زيرديپلم) و بي‌سواد با كتابچه‌هاي آموزشي از سوي سازمان بهزيستي انجام مي‌شود.
شرح وظايف:
1- تهیه و چاپ و توزیع کتب آموزشی
2- پایش و بازدید از کلاسهای آموزشی
3- جمع�آوری آمار از شهرستانها و ارسال به کشور
4- برگزاری کلاس آموزشی جهت کارشناسان شهرستانی
طرح آگاهسازی و پیشگیری از معلولیتهای ناشی از انفجار مین:
اين طرح با هدف بالا بردن سطح آگاهی افراد مناطق روستایی که در گذشته جزو مناطق جنگی بودند به منظور پیشگیری از انفجار در مناطق مین گذاری شده و جلوگیری از معلولیتهای ناشی از آن در مناطق مين‌خيز استان (6 شهرستان مرزي) با همكاري سازمان آموزش و پرورش و NGOهاي سازمان اجرا مي‌شود.
جمعيت هدف شامل دانش‌آموزان، دامداران و كشاورزان مي‌باشد.

شرح وظایف
1. تهیه آمار دانش�آموزان در سه مقطع تحصیلی در کل استان و آمار دامداران و كشاورزان مناطفق به مين
2. تهیه و چاپ و توزیع کتب آموزشی به تعداد دانش�آموزان
3. تهيه و چاپ بروشورهاي آگاهسازي در خصوص مين و مهمات عمل نكرده
4. برگزاری کلاس آموزشی جهت کارشناسان شهرستانی
5. پایش و بازدید از کلاسهای آموزشی
6. جمع�آوری آمار از شهرستانها و ارسال به کشور
7. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش�آموزان (نقاشی، مقاله، روزنامه دیواری و کاردستی) و اهداء جوائز به آثار برتر
طرح پیشگیری از تنبلی چشم:
این طرح با هدف پیشگیری از اختلالات بینایی و کاهش نابینایی و همچنین تشخیص و مداخله زودهنگام این اختلالات در کودکان 1 تا 6 ساله و افزایش سطح آگاهی مردم در مورد تنبلی چشم و پیامدهای آن اجرا می�گردد که انجام غربالگري به دو صورت پایگاههای دائم و غیردائم همچنین به تفکیک معاینه با E چارت و دستگاه می�باشد.
- شرح وظایف
1- تهیه آمار کودکان 1 تا 6 ساله کل استان (شهر و روستا)
2- تهیه و توزیع وسائل مورد نياز در اجرای طرح (فرم�های ثبت اطلاعات، E چارت و ...)
3- برگزاری کلاس آموزشی جهت کارشناسان شهرستانی طرح
4- پایش و بازدید از طرح مذکور
5- جمع�آوری آمار کودکان معاینه شده
6- پیگیری کودکان مشكوك و ارجاعي جهت عمل جراحی و هماهنگی با چشم پزشک
7- ارسال آمار در پايان هر فصل به کشور و ورود اطلاعات آماری به نرم�افزار برنامه به صورت online
8- اطلاع�رسانی و آگاه�سازی از طریق صدا و سیما و تهیه و چاپ بروشورهای تبلیغاتی
9- واگذاری و راه�اندازی دستگاههای غربالگری بینایی در سطح 4 شهرستان استان
10- هماهنگي جهت حضور دستگاه‌هاي غربالگري بينايي در شهرستان‌هايي كه فاقد دستگاه غربالگري هستند.


وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان