تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

شما می توانید با شیوه های مختلفی با ما ارتباط داشته باشید


روش نخست ارتباط از طریق پست الکترونیک public.r.kordestan@gmail.com است
روش دوم ارتباط از طریق شماره تلفن های 087133282137 الی 9 داخلي (136)
روش سوم از طریف فرم الکترونیک زیر است

فرم دریافت یشنهادات مردمی برای بهبود ارائه خدمات

در این بخش شما می توانید مستقیما نظرات و مشکلات خویش را با ما در میان بگذارید.
هرنوع پیشنهاد و انتقاد شما ما را در ارئه بهتر خدمات یاری خواهد رساند.
1. نام

2. ایمیل

3. تلفن

4. نظر شما

صفحه 1 / 1

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان