تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

تهیه جهیزیه برای مددجویان و معلولین سازمان

 

1) هدف:

- ایمن سازی خانواده از آسیب و بحران های اجتماعی و حمایت از خانواده های آسیب دیده

- حمایت و تسهیل امر ازدواج بین گروه های هدف

- گسترش ازدواج های آگاهانه با فراهم نمودن آموزش و مشاوره پیش از ازدواج

- تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی

- ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی جامعه هدف

- گسترش فرهنگ سنت حسنه ازدواج

- برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی برای جوانان در شرف ازدواج

- تحکیم مبانی خانواده و تقلیل آمار طلاق و کاهش خانواده های آسیب پذیر

- حمایت و تقویت مراکز غیردولتی فعال در ارائه خدمات و تسهیلات به جامعه هدف سازمان

- استفاده از ظرفیت سازمان های ذیربط مثل سازمان ملی جوانان، ارشاد اسلامی و ...

2) دامنه عملکرد:

مدیرکل- اداره مشارتهای مردمی (واحد مشارکتها)- معاونت پشتيباني- کارشناسان مشارکتهای استان و شهرستان- اداره بهزیستی شهرستان ها.

3) تعریف:

 

4) شرح فعالیت:

یکی از مهمترین اهداف سازمان بهزیستی که متولی اصلی معلولین و محرومین جامعه می باشد. برنامه ریزی لازم به منظور حمایت و کمک ازدواج و تأمین جهیزیه جامعه هدف و مددجویان تحت پوشش می باشد که در این راستا به منظور گسترش ازدواج های آگاهانه با آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در راستای تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی جامعه هدف خدمات و تسهیلات ارائه می نماید.

 

 

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان