تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

روش اجرایی تحويل فرزند به متقاضيان فرزند خواندگي


Eform

مشخصات متقاضی :
1. نام و نام خانوادگی - Cloned

2. تاریخ تولد - Cloned

3. شماره شناسنامه - Cloned

4. محل تولد - Cloned

5. محل صدور - Cloned

6. نام پدر - Cloned

7. شغل  و محل کار - Cloned

8. تعداد دفعات ازدواج - Cloned

9. میزان تحصیلات - Cloned
صفحه 1 / 2

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان