تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

معاونت توانبخشی بهزیستی کردستان

 

معاونت توانبخشی

معاونت توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام  می دهد. بر این اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می‌باشد.

 

 

اهداف معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی

توانمندسازی جسمی، فرهنگی، اجتماعی معلولین

ارائه خدمات توانبخشی

ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای

ارائه خدمات توانبخشی اجتماعی

ارائه خدمات توانبخشی آموزشی

ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه( CBR)


وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان