تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

سیستم اطلاع رسانی دفتر مدیریت عملکرد وپاسخگوئی به شکایات

بسمه تعالی
سیستم اطلاع رسانی دفتر مدیریت عملکرد وپاسخگوئی به شکایات
نظر به بهبود و توسعه سیستم نظارت خدمات سازمان بهزیستی و تاکید ریاست محترم سازمان مبنی بر تسهیل و تسریع در امر پاسخگوئی به شکایات، ارتقاء سلامت اداری در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مردمی اقدام به الکترونیکی نمودن سیستم های اطلاع رسانی مردمی خود نموده است. در این خصوص راههای ارتباطی برای عموم جامعه هدف به شرح ذیل عنوان می گردد.
سامانه پیامک دفتر مدیریت عملکرد(بازرسی وپاسخگوئی به شکایات ) 30008530
تلفن مستقیم دفتر مدیریت عملکرد(بازرسی وپاسخگوئی به شکایات ) 66760697-021
شماره تلفن نمابر : 66700336-021
سایت سازمان به نشانی www.behzistikurdistan.ir
قابل ذکر است مدیریت وکارشناسان این حوزه آماده دریافت هرگونه اعلام شکایت، انتقاد، پیشنهاد وگزارش می باشند و با جدیت ویژه پیگیری های لازم در خصوص موارد گزارش شده اعمال خواهد شد .
دفتر مدیریت عملکرد
سازمان بهزیستی کشور
بهزیستی