تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر بودجه

اهداف واحد بودجه :

هدف واحد بودجه تخصیص منابع به واحدهای اجرایی ، ادارات شهرستانهای تابعه ، معاونت های تخصصی سازمان بمنظور دستیابی و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در سازمان می باشد.

برنامه واحد بودجه:

برنامه ریزی و سیاست صرفه جویی بمنظور رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان و همچنین بررسی مشکلات و سعی در رفع مشکلات پیش رو و اجرای راهکارهای کارآمد بمنظور تسریع و تسهیل رسیدن به خدمات رسانی به جامعه هدف سازمان.سیاست دفتر بودجه:

در پی بودجه ریزی عملیاتی که از ابتدای سال 1394 به صورت جدی پیگیری و به اجرا درآمده است ، دفتر بودجه این اداره کل به دنبال به حداقل رساندن هزینه ها و حذف هزینه های زائد و موازی و تکراری جهت رسیدن به اهداف اصلی سازمان از کوتاه ترین طریق ممکن می باشد .

 شرح وظایف واحد بودجه :
 • جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای

 • بررسی و تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای در راستای در راستای سیاستها ، اهداف و قوانین مربوطه در سازمان

 • مطالعه و بررسی روشهای نوین بودجه ریزی و پیاده سازی در طول سال

 • تهیه گزارش ها و اطلاعات درخواستی از دستگاه های نظارتی

 • مطالعه آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی و قوانین سالیانه و بکارگیری در امورات مربوطه

 • انعقاد موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای ، درآمدهای اختصاصی سالیانه سازمان

 • تخصیص اعتبارات مربوط به اعتبارات هزینه های ، تملک داراییهای سرمایه ای

 • اصلاحیه موافقتنامه های مربوط به اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی های سرمایه ای ، درآمد های اختصاصی سازمان در طول سال

 • تهیه جوابیه مکاتبات و گزارشات لازم به سازمان های نظارتی سطح استان و کشور

 • انجام سایر امور مربوط طبق دستورات مافوق


 •  

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان