تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

رئيس اداره بهزيستي سنندج

نام: امید نام خانوادگی: مهتاب
 
محل تولد: سنندج تاریخ تولد: 1353
  محل صدور: سنندج
بالاترین مدرک: ليسانس رشته: علوم تربيتي
عنوان پست: رئيس اداره بهزيستي سنندج
محل خدمت: استان کردستان شهرستان: سنندج حوزه: ستاد سازمان
نوع استخدام: پيماني سنوات خدمت: 12سال
آدرس : سنندج - خیابان جامی -اداره بهزیستی
شماره تماس: 08733281540
email:omid mahtab.53 @ yahoo.com

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان