تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر امور کودکان و نوجوانان

 
مأموریت دفتر:
 
تربیت و پرورش و ارتقاء توانمندی کودکان و نوجوانان جامعه هدف بر اساس الگوی اسلامی در ایران
 
جامعه هدف دفتر:
 
1-کودکان زیر دبستان
2-کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست مؤثر و قانونی.
 
اهداف و سیاست های دفتر
 
هدف کلی:
تأمین شرایط زندگی سالم و باکرامت کودکان و نوجوانان بر اساس الگوی زندگی اسلامی ایرانی، تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان موفق از طریق ارتقاء توانمندی های آنان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با تأکید بر محورهای رشد.
 
اهداف اختصاصی
1-توانمندسازی کودکان و نوجوانان
 
2-افزایش ضریب نفوذ خدمات
 
3-استانداردسازی خدمات
 
4-ارتقاء مهارت های جسمی، زیستی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، معنوی و مهارت های زندگی کودکان و نوجوانان جامعه هدف
 
5-ارتقاء ابعاد خلاقیت، کارآفرینی، خوداتکایی، و مسئولیت پذیری جامعه هدف
 
6-ارتقاء کیفیت زندگی جامعه هدف
 
7-توسعه رویکرد پیشگیرانه در زمینه سلامت رفتاری جامعه هدف.

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان