تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی

 

عملکرد واحد مشارکت های مردمی و اشتغال

اطلاع رسانی شفاف یکی از وظایف مهم روابط عمومی ها به عنوان بهترین مرجع خبر رسانی و آگاه سازی در همه ی ادارات و ارگانها به شمار می رود. لذا این واحد به عنوان قلب تپنده ی هر ارگان و اداره اصلی ترین نقش را در تعاملات بین بخشی و برون سازمانی ایفا می نماید. از همین رو می بایست ضمن رصد کردن همه ی اتفاقات مربوط به حوزه های سازمان مطبوع از آنها آگاهی یافته تا بتواند به مخاطبین به طور شفاف اطلاع رسانی کند.

 روابط عمومی اداره ی کل بهزیستی کردستان، در همین راستا تصمیم گرفته است گزارش های مدونی را از همه ی حوزه های این اداره کل و همچنین شهرستانهای تابعه تهیه نماید و در سایت اداره ی کل منتشر کند تا مخاطبین اطلاعات شفافی را در مورد عملکرد، فعالیتها و برنامه های اداره دریافت نمایند. این گزارشها حاوی اطلاعاتی است که در مصاحبه با مدیر کل، معاونین، رؤسای واحدها و شهرستانها و نیز مراجعه به مستندات به دست آمده است.

بدیهی است این گزارشها در مواقع مساعد و به فراخور تغییر در برنامه ها و فعالیت ها  همواره به روز خواهند شد.

دانلود

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان