تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

تجزیه و تحلیل آمار شکایات

بررسی شکایات واصله از منابع مختلف و اشخاص مراجعه کننده و متقاضی خدمت در بهزیستی بیانگر صرفاٌ درخواست کمک های مالی بیشتر و یا اعتراض به قطع کمک مالی می باشد و شکایت دریافتی از نحوه برخورد پرسنل و یا مشکلات حادث شده در مراکز دولتی و مراکز غیر دولتی دارای مجوز در طول سال درصد بسیار کمی از شکایات واصله بوده است.

علت بیشتر شکایات مربوط به افرادی است که به پیشنهاد مددکار با دریافت امتیازاتی ( از قبیل وام کم بهره اشتغال ، بهره مندی از بازپرداخت بیمه ، ایجاد شغل ، مسکن رایگان ) پرونده آنها مختمومه می شود. لذا مجددا جهت دریافت مستمری به نهادهای مختلف مراجعه می نمایند .

گزارش عملکرد رسیدگی به شکایات سازمان بهزیستی استان کردستان در سال 1392 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

ردیف

شرح

سال

درصد تغییرات

91

92

1

میزان شکایات واصله به واحد بازرسی و پاسخگویی به شکایات

61

54

13-


Eform

ثبت شکایات

1. به سامانه شکایات و گزارشات مردمی خوش آمدیدید
لطفا شکایات و گزاراشات خویش در مورد سازمان را  برای میدیرت سازمان راسال کنید.
2. نام و نام خانوادگی

3. شماره ملی ( بدون خط تیره وارد نمایید )

4. نام پدر

5. جنسیت
6. از کدام بخش شکایات دارید؟
7. شکایت خود را توضیح دهید

8. در چه تاریخی موضوع شکایت شما اتفاق افتاده است؟

9. موضوع شکایت شما:

10. آدرس

11. شماره تلفن همراه شما

12. شماره ثابت شما

13. نام و نام خانوادگی مسئولی که از او شکایت دارید

صفحه 1 / 1

نمودار مقایسه ای میزان درخواست و شکایات واصله به واحد شکایات