تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

معرفی سازمان بهزیستی

دستگاهي كه در حال حاضر تحت عنوان سازمان بهزيستي كشور در خدمت جامعه مي باشد ، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بصورت كنوني تشكل نداشت و خدمات مشابهي بصورت پراكنده ودر هر زمينه ارائه مي گرديد و چون سازمانهاي خدماتي اجتماعي كه وظيفه حمايت و كمك رساني به اقشار محروم ،معلول و نيازمند جامعه را بر عهده داشتند، داراي متولي واحد خاصي نبودند و بدليل عدم همانگي بين انها كه هر كدام از قوانين استخدامي خاص و مقررات متفاوتي كه توسط مقامات و دست اندكاران وقت تعيين شده بود تبعيت مي كردند، ارائه خدمات اجتماعي در سطح كشور بصورت پراكنده، غير فراگير واز همه مهم تر از يك سياستگذاري و برنامه ريزي منسجم واصولي برخوردار نبود .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،مديريت و نحوه برخورداري هزينه ها و حقوق پرسنلي ، بودجه و اصولا" اداره اينگونه سازمان ها و انجمن ها بلاتكليف ونامشخص بود. به همين دليل بر اساس مصوبه هيات وزيران دولت موقت در جلسه مورخ 25/04/1358 كليه كاركنان ،ساختمان ها، اعتبارات، دارايي ها ، تعهدات، ديون، سرمايه گذاريها و همچنين وظايفي كه به موجب مقررات مربوطه به عهده اين سازمان ها واگذار گرديده بود به وزارت بهداري و بهزيستي منتقل گرديد.(استناد به مجموعه قوانين و مقررات سازمان بهزستي)

اين سازمان عبارت بودند از :

 • سازمان ملي رفاه خانواده ايران

� سازمان بهزيستي وآموزشي كودكان ونوجوانان

 • انجمن ملي حمايت كودكان
 • جمعيت حمايت از اطفال بي سرپرست
 • انجمن حمايت معلولين
 • سازمان ملي رفاه ناشنوايان ايران
 • سازمان ملي بهزستي ناشنوايان ايران

� واحد حمايت از خانواده هاي بي سر پرست

 • سازمان ملي رفاه نابينايان
 • انجمن توانبخشي

� سازمان رفاه وارشاد خانواده (سازمان زنان سابق)

مصوبه مزبور هيأت وزيران تا حدودي به اينگونه سازمان ها انسجام بخشيد. ولي مشكل اصلي كه همانا عدم وجود متولي واحد و سياست گذار، برنامه ريزي مدون وعدم هماهنگي مي بود برجاي خود باقي ماند. بر اساس تلاشهاي بي وقفه شهيد دكتر فياض بخش به منظور ايجاد سازماني مستقل در جهت ارائه خدمات گسترده، فراگير و منظم به نيازمندان و معلولين جامعه ،لايحه قانوني تشكيل سازمان بهزيستي كشور بصورت ماده واحده و پانزده تبصره در تاريخ 24/03/1359 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي.

هدف سازمان

اجراي قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، قانون جامع تامين زنان و كودكان بي سر پرست، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و ساير قوانين وآئين نامه هاي مربوط كه در راستاي اصول 3، 10، 21، 29 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جهت ارائه خدمات به جامعه هدف تدوين گرديده است.

موضوع فعاليت

بمنظور تامين موجبات برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي، تهيه استانداردهاي خدماتي و مددكاري، توسعه وارتقاء رفاه اجتماعي، تقويت و ساماندهي خدمات بهزيستي با رويكرد عام (پيشگيري وسلامت نگري)، ارتقاء سلامت عمومي، رواني و اجتماعي ، پيشگيري از معلوليتها وآسيب هاي اجتماعي در سطوح پيشگيري، درمان و توانبخشي جهت كاهش مداوم معلوليتها و آسيبهاي اجتماعي و درمان وبازتواني معتادان، تقويت وتحكيم بنيان خانوادها از طريق ارائه خدمات،آموزش و بالا بردن مهارتهاي جامع زندگي خانوادگي وخدمات مشاوره، اقدامات جبراني، پيشگيرانه و ارتقائي براي كنترل، كاهش و رفع فقر و محروميت و پايداري جامعه سالم و تامين نياز هاي اساسي اقشار آسيب پذير و بازگرداندن گروههاي آسيب پذير به حوزه فعاليتهاي اجتماعي، امور مهدهاي كودك آموزش وارائه خدمات مختلف به كودكان و نوجوانان و حمايت و نگهداري كودكان و اطفال بي سرپرست ،كودكان كارو خياباني و فرزند خواندگي،فراهم كردن بستر لازم براي رشد و تعالي آحاد جامعه در چهار چوب نظام حمايت اجتماعي ، تكيه بر كرامت انساني و هويت بخشي آحاد جامعه بمنظور توانمندسازي آنان ، تدارك خدمات اجتماعي و توانبخشي و درمان(بيمه هاي درماني و خاص)وكمك به ايجاد اشتغال پايدار از طريق آموزشهاي فني حرفه اي متناسب با نياز بازار كارو آموزش مهارتهاي زندگي وشغلي حمايت قضائي و حقوقي براي جامعه هدف، ساماندهي و توانبخشي معلولين ،سالمندان و سالمندان و بيماران رواني مزمن وگسترش خدمات بهزيستي از طريق ايجاد، توسعه و نظارت بر مراكز غير دولتي و سازمانهاي مردم نهاد وتقويت گروههاي هميار، جلب مشاركت و صدور مجوز فعاليت ،ساماندهي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستي، برنامه ريزي واقدامات لازم جهت هدايت و حمايت گروههاي داوطلب و موسسات غيردولتي با رويكرد بهبود فعاليت مي باشد.

اهداف كلي

 • انسجام وساماندهي خدمات حمايتي و اجتماعي.

� تكيه بر كرامت انساني و هويت بخشي آحاد جامعه بمنظور توانمند سازي آنان.

 • كاهش آسيب هاي اجتماعي و خشونت.
 • مقتدرسازي افراد وگروههاي اجتماعي.
 • گسترش مشاركتهاي نهادهاي مردمي.
 • ارتقاء رفاه ،سلامت رواني اجتماعي و كيفيت زندگي.

� دستيابي به احساس رضايت از زندگي در حوزه هاي فردي و خانوادگي و اجتماعي.

 • كاهش و پيشگيري از معلوليتها.

� تحكيم بنيان وكيان خانواده و توانمندسازي اين نهاد مقدس.

 • توسعه فرهنگ مشاركت وايجاد احساس تعلق اجتماعي.(ابراهيمي،1390،ص 13).

اداره کل بهزیستی استان کردستان

موقعيت‌ جغرافيائي استان كردستان

استان كردستان با مساحتی حدود 28203 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 156/440/1 نفر در غرب ايران قرار دارد و از شمال به استان های آذربايجان غربی و بخشی از زنجان ، از مشرق به استان همدان و بخش ديگری از زنجان ، از جنوب به استان كرمانشاه و از مغرب به كشور عراق محدود می گردد .

اين استان بر اساس آخرين تقسيمات كشوری در سال 1385 دارای 10 شهرستان ، 25 شهر ، 27 بخش ، 84 دهستان می‌باشد. شهرستان های استان عبارتند از : بانه ، بيجار ، ديواندره ، سروآباد ، سقز ، سنندج ، قروه ، كامياران، دهگلان و مريوان يكی از

مهمترين جاذبه های كردستان ويژگی های فرهنگی آن است . اين ويژگی ها عبارتند از : زبان ، لباس ، موسيقی ، رقص ، جشن ها و مراسم خاص و صنايع دستی .

کردستان زبان مردم استان كردستان كردی است. به علت وسعت زياد مناطق كردنشين اين زبان دارای لهجه های اصلی و زير لهجه هائی می باشد كه اين تنوع لهجه از لحاظ حجم كلمات اين زبان را غنی و وزن و لفظ آهنگين كلمات عرصه شعر و ادبيات و موسيقی كردی را متاثر و ثروتمند ساخته است.
استان كردستان با توجه به اهميت طبيعي اقليمي، تاريخي وفرهنگي از جاذبه‌هاي گردشگري فراوان ومتعددي برخوردار است كه ظرفيت‌هاي غني را براي اين استان ومردم آن ايجاد نموده است.

سازمان بهزیستی استان کردستان

سازمانی پیشرو در ارائه خدمات رفاهي – حمايتي است که با انجام خدمات در حوزه هاي

امور اجتماعي

توانبخشي

پيشگيري

مشاركتهاي مردمي

در زمينه بستر سازي فرهنگي ، حمايت از معلولين ، زنان سرپرست خانوار ، خانواده هاي نيازمند و افراد آسيب ديده و در معرض آسيب هاي اجتماعي با هدف شناسايي ، حمایت و توانمند سازي آنان در چارچوب قوانين و مقررات ابلاغي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان بهزیستی كشور فعاليت مي نمايد. هدف اصلی اين سازمان شناسایی مستمر و تحت پوشش قرار دادن خانواده های مرتبط با جامعه هدف، ارتقاء سطح معیشتی و قادر سازي آنان و همچنین بسترسازی فرهنگی در راستای ایجاد جامعه ای سالم به دور از هرگونه آسيب و عناصر مخاطره آمیز اجتماعی به منظور دستيابي به رفاه و عدالت اجتماعي و جلب رضايت و تكريم واقعي ارباب رجوع مي باشد.

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان