تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

ارائه خدمات به معلولین ذهنی، روانی مزمن و PKU

1) هدف:

ارائه خدمات توان پزشکی و توانبخشی آموزشی، حرفه ای و اجتماعی در راستای قادرسازی معلولین ذهنی روانی و PKU و حمایت خانواده

2) دامنه عملکرد:

بهزیستی شهرستان- معاونت توانبخشی- معاونت پشتیبانی- مراکز غیردولتی

3) تعاریف:

الف - کم توان ذهنی: به افرادی اطلاق می گردد که بر اثر ایجاد نارسایی و نقص در کنش مغز دچار حدی از کم توان ذهنی گردیده اند در نتیجه قادر به انجام امور شخصی و تکالیف اجتماعی خود در مقایسه با همسالان و افرادی مشابه به خود نمی باشند.

ب- بیمار روانی مزمن: به گروهی از بیماران مبتلا به اختلال روانی اطلاق می گردد که بیماری آنها شروع و پیشرفت تدریجی داشته باشد به مدت طولانی (حدود 2 سال) دوام یابد و تمایل به عبور داشته، منجر به افت عملكرد و ایجاد ناتوانی یا معلولیت شود.

ج- تعریف PKU :

فنیل کتونوری یک بیماری ارثی می باشد جزء دسته بیماریهای متابولیک بوده و به صورت اتوزومال مغلوب می باشد که به علت نقص و فقدان آنزیمی موجب اختلال در سوخت و ساز مواد پروتئینی می گردد که عمدتاً مغز را گرفتار می سازد و باعث عقب ماندگی ذهنی می شود. در صورت اقدامات پیشگیرانه و برنامه های غذایی ویژه می توان از شدت ابتلاء بیماریها کاست.

د- ارائه خدمت در منزل:

این فعالیت به ارائه خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی، مددکاری، پرستاری، پزشکی) در محل زندگی معلول (ترجیحاً معلولان شدید و خیلی شدید) اطلاق می گردد که هدف در دسترس نمودن خدمات توانبخشی برای معلولان در منزل می باشد.

1) هدف:

ارائه خدمات توان پزشکی و توانبخشی آموزشی، حرفه ای و اجتماعی در راستای قادرسازی معلولین ذهنی روانی و PKU و حمایت خانواده

2) دامنه عملکرد:

بهزیستی شهرستان- معاونت توانبخشی- معاونت پشتیبانی- مراکز غیردولتی

3) تعاریف:

الف - کم توان ذهنی: به افرادی اطلاق می گردد که بر اثر ایجاد نارسایی و نقص در کنش مغز دچار حدی از کم توان ذهنی گردیده اند در نتیجه قادر به انجام امور شخصی و تکالیف اجتماعی خود در مقایسه با همسالان و افرادی مشابه به خود نمی باشند.

ب- بیمار روانی مزمن: به گروهی از بیماران مبتلا به اختلال روانی اطلاق می گردد که بیماری آنها شروع و پیشرفت تدریجی داشته باشد به مدت طولانی (حدود 2 سال) دوام یابد و تمایل به عبور داشته، منجر به افت عملكرد و ایجاد ناتوانی یا معلولیت شود.

ج- تعریف PKU :

فنیل کتونوری یک بیماری ارثی می باشد جزء دسته بیماریهای متابولیک بوده و به صورت اتوزومال مغلوب می باشد که به علت نقص و فقدان آنزیمی موجب اختلال در سوخت و ساز مواد پروتئینی می گردد که عمدتاً مغز را گرفتار می سازد و باعث عقب ماندگی ذهنی می شود. در صورت اقدامات پیشگیرانه و برنامه های غذایی ویژه می توان از شدت ابتلاء بیماریها کاست.

د- ارائه خدمت در منزل:

این فعالیت به ارائه خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی، مددکاری، پرستاری، پزشکی) در محل زندگی معلول (ترجیحاً معلولان شدید و خیلی شدید) اطلاق می گردد که هدف در دسترس نمودن خدمات توانبخشی برای معلولان در منزل می باشد.

5- مراجع، ضمائم و پیوستها:

در اینجا کلیه دستورالعمل ها، فرمها، جداول و ... جهت اجرای روش نوشته شود.

1- کتاب دستورالعمل های امور توانبخشی (سازمان بهزیستی کشور)

بخش سوم: دستورالعمل های تأسیس، اداره و نظارت بر مراکز توانبخشی غیردولتی معلولان ذهنی

1- بخش چهارم دستورالعمل های امور توانبخشی مراکز بیماران روانی مزمن.

2- فرم کمیته پذیرش معلولین ذهنی.

- فرم نظریه کمیسیون ساماندهی بیماران روانی.

- دستورالعمل هزینه کرد اعتبارات PKU

- دستورالعمل توزیع شیرخشکهای مخصوص بیماران مبتلا PKU

- فرم ثبت اطلاعات پذیرش مبتلایان به PKU

يادداشت ها:

يادداشت 1: معلولين واجد شرايط يا در مركز پذيرش گرديده و يا در صورت همكاري خانواده كمك هزينه و خدمات توانبخشي در منزل ارائه مي گردد.

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان