تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

مسئول روابط عمومينام: فاطمه نام خانوادگی: محمدی
 
محل تولد: سنندج تاریخ تولد: 1352
  محل صدور: سنندج
بالاترین مدرک: ليسانس
 
رشته: علوم اجتماعی
عنوان پست: رئيس روابط عمومی
محل خدمت: استان کردستان شهرستان: سنندج حوزه: ستاد سازمان
نوع استخدام: پیمانی
 
سنوات خدمت: 21سال
آدرس : سنندج ، بلوار شبلی اداره کل بهزیستی استان کردستان
شماره تماس: 09183738265– 08733243045
email://

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان