تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

عملکرد واحد تربیت بدنی در سال 1397

 

دفتر تربیت بدنی و فوق برنامه اداره کل بهزیستی استان کردستان  وظیفه برنامه ریزی، سازمان دهی ، فراهم  نمودن  امکانات لازم را  برای توسعه  و  گسترش  ورزش  جامعه هدف و کارکنان با هماهنگی سایر  حوزه های  مرتبط  به  منظور ایجاد سازمانی پویا  و رو به رشد را برعهده دارد .

 فعالیت های تربیت بدنی  و  فوق  برنامه در  سال1397 در راستای توسعه  و گسترش ورزش جامعه  هدف  و کارکنان به شرح ذیل می باشد :

1- شرکت در برنامه های اردویی سازمان بهزیستی کشور  :

9  مورد اعزام  گروه های تحت پوشش  معلولین ،  مدجویان  و کارکنان به اردوگاه های  بابلسر و تنکابن درطول سال

2- برگزاری و شرکت درمسابقات و جشنواره های ورزشی :

12 مورد اعزام تیم های ورزشی  به  جشنواره ها ، مسابقات قهرمانی کشور در سه حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی ، توانبخشی و اموراجتماعی

3- هزینه های انجام شده : 

با توجه  به شرکت گروه های تحت پوشش در  برنامه اردویی سازمان  بهزیستی کشور، برگزاری و شرکت در مسابقات قهرمانی کشور،  جشنواره های ورزشی  در مجموع مبلغ 1/558/646/000 ریال هزینه شده است .

4- مقام های کسب شده : کسب ده عنوان درجشنواره ها و مسابقات ورزشی (تنیس روی میز، دو و میدانی ، فوتبال دستی ، شنا )

ردیف

  حوزه

                      شرح فعالیت

مقام کسب شده

    هزینه

1

 

 

  توانبخشی

7 مورد شرکت دربرنامه های اردویی

4مورد شرکت درجشنواره های ورزشی

  دو مقام سوم

664/153/000 ريال

2

اموراجتماعی

1مورد شرکت دربرنامه های اردویی

3مورد شرکت درجشنواره های ورزشی

  یک مقام سوم

297/881/000  ریال

3

 

  کارکنان

1مورد شرکت دربرنامه های اردویی

5 مورد شرکت درمسابقات وجشنواره های ورزشی

اجاره اماکن ورزشی به منظور استفاده کارکنان (سالن فوتسال )

کسب 5 مقام  دوم


کسب دو مقام دوم

596/612/000 ریال

4

 

  جمع

9 مورد شرکت دربرنامه های اردویی

12مورد شرکت درجشنواره های ورزشی

2مورد اجاره اماکن ورزشی

کسب  ده   مقام

1/558/646/000 ريال

 
 


وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان