تنظیمات

رنگ وبسایت

تغییر سایز فونت

چاپ صفحه جاری

معاونت پیشگیرینام: باقر نام خانوادگی: کرمی

محل تولد: قروه تاریخ تولد: 1354
محل صدور: قروه
بالاترین مدرک: ليسانس رشته: روانشناسی بالینی
عنوان پست: معاون پیشگیری
محل خدمت: استان کردستان شهرستان: سنندج حوزه: ستاد سازمان
نوع استخدام: رسمي سنوات خدمت: 14سال
آدرس : سنندج – بلوار شبلی – روبروی بانک ملت
شماره تماس: 3281419-0871
email:bagher_143@yahoo.com

معرفی معاونت پیشگیری


در پاسخ به نيازهاي اجتماعي و سلامت مردم يكي از معاونت‌هاي سازمان بهزيستي تحت عنوان معاونت امور فرهنگي و پيشگيري طراحي و پايه‌ريزي شده است.
 
معاونت پيشگيري براساس رسالت و حيطه فعاليت خود كه همان اطلاع‌رساني و بالابردن آگالهي‌هاي علكي آحاد جامعه در خصوص پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، پيشگيري از معلوليت‌ها و مشاوره روانشناختي مي‌باشد، اقدامات زيادي را انجام مي‌دهد اين معاونت با استفاده از برگزاري كلاس‌هاي آموزشي جهت گروه هدف، اجراي طرح‌هاي غربالگري و تهيه و تدوين مطالب آموزشي، اصلاحات پيشگيرانه را بالا برده و به نوعي از توليد و بروز معلوليت‌ها همچون معلوليت‌هاي ذهني و جسمي جلوگيري به عمل آيد و از باركاري معاونت‌هاي توانبخشي و اجتماعي مي‌كاهد.


اهداف معاونت:
هدف از برنامه‌هاي پيشگيري شناسايي افراد در معرض خطر است كه نياز به حمايت و بررسي بيشتر دارند و همچنين تهيه دستورالعملي براي توسعه و اجراي هرچه بهتر رويكردها و اهداف معاونت از جمله موارد ذيا مي‌باشد:
 
1.      ارتقاي سلامت از طريق ارتقاي فرهنگ پيشگيري در جامعه، گسترش مهارت‌هاي زيستي و تواتمندسازي
2.      شناسايي علل بروز معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي
3.      كداهش مداوم بروز، توسعه و شدت معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي
4.      اصلاح يا تغيير عوامل محيطي كه به طور غيرمستقيم در بروز معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي تأثير دارند.
 
دفاتر زيرنظر معاونت پيشگيري شامل:
1-    دفتر پيشگيري از معلوليت‌ها
2-    دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي
3-    دفتر پيشگيري و درمان اعتياد
4-    دفتر مشاوره امور روانشناختي
5- مراكز زير نظر اين معاونت (كارشناس مراكزغيردولتي)

وب سایت اداره کل بهزیستی استان کردستان

سازمان بهزیستی استان کردستان

پرتال اداره کل بهزیستی استان کردستان